СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В АФРИКАНСКОМ КОНТЕКСТЕ

Сегодня в Африке сосредоточено более половины 20-ти самых быстро растущих экономик в мире, что обеспечило ей  имя «Эпоха африканского подъема»

Read more

Обзор 09-16.10 СНГ

Дайджест составлен специалистом отдела – Людмилой Гоголь. Стремление стран СНГ интегрироваться в глобальное образовательное пространство ставит перед всеми вузами проблему

Read more

Обзор 09.10.2015 – 16.10.2015 Азия

Дайджест составлен специалистом отдела – Валерией Руссковой. Тенденции развития высшего образования в Азиатском регионе остаются прежними: наблюдается активный рост и

Read more

Азия (03 – 09.10) 2015

Дайджест представляет специалист отдела Валерия Русскова. Мониторинг образовательных услуг в Азиатском регионе за минувшую неделю открыл для нас некоторые ранее

Read more

Канада і Україна створюють умови для розвитку геоматики

09 вересня у НТУУ «КПІ» відбулась установча зустріч слухачів другого курсу «Системи управління базами геоданих для інфраструктури просторових даних» Канадської

Read more

УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У світлі сучасних глобальних процесів інтернаціоналізації усіх сфер життя соціуму найперспективнішим напрямом розвитку української освітньої сфери стає її орієнтація на

Read more

В пошуках нових можливостей

На запрошення Гуандунського союзу з науково-технічного співробітництва з країнами СНД відбулося відрядження до КНР  делегації НТУУ “КПІ” у складі: Сидоренко С.І.

Read more

Можливості виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок освітніх послуг

Пропонуємо ознайомитись із аналітичною статтею Співаковської Т.В. та Гнатівської Д.П. У статті досліджено мотиви вибору іноземними студентами вищих навчальних закладів України

Read more