Задачі і структура

Відділ зовнішньоекономічної діяльності є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує реалізацію Стратегії розвитку міжнародної діяльності Університету до 2020 року в частині забезпечення надходження коштів від зовнішньоекономічної діяльності Університету.

Структура Відділу:

Сектор інформаційно-аналітичного супроводу

Сектор міжнародного трансферу освітніх послуг

Сектор спільних навчально–наукових структур за кордоном

 

Основними завданнями Відділу є:

 • Участь в розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності університету.
 • Координація дій структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності.
 • Вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг університету з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг.
 • Ведення переговорів з іноземними партнерами.
 • Координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордоном.
 • Здійснення координації діяльності спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Координація створення спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, як в Україні, так і за кордоном.
 • Забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями при вирішенні питань у галузі зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Підготовка необхідних вихідних документів для укладання зовнішньоекономічних договорів, супровід та координація їх виконання.
 • Здійснення збору, вивчення, систематизації, поповнення та збереження інформаційних матеріалів, що характеризують діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва та трансферу освітніх послуг.
 • Здійснення рекламної та інформаційної діяльності.
 • Підвищення конкурентоздатності університету за кордоном.
 • Вивчення діяльності конкурентів на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг, їх сильних і слабких сторін.
 • Забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів університету.
 • Підготовка попередніх комерційних розрахунків по базисних і валютно-фінансових умовах контрактів.
 • Пошук потенційних партнерів для реалізації різних форм ділового зовнішньоекономічного співробітництва.
 • Розповсюдження інформації та пропозицій університету та його підрозділів серед зацікавлених осіб.
 • Проведення оцінки бізнес-проектів при прийнятті рішень.
 • Допомога в пошуку інвесторів.
 • Підготовка документів правового характеру, необхідних для ведення зовнішньоекономічної діяльності університету.
 • Консультації і роз’яснення з питань зовнішньоекономічної діяльності.
 • Забезпечення складання і подання необхідної статистичної звітності про зовнішньоекономічну діяльність підприємства.