Нарада з питань зовнішньоекономічної діяльності університету

Нарада з питань зовнішньоекономічної діяльності

27 лютого 2015 року відбулася нарада з питань зовнішньоекономічної діяльності університету. У нараді взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) д.ф.-м.н., професор С.І. Сидоренко, проректор з науково-педагогічної роботи д.т.н., професор П.О. Киричок, директор механіко-машинобудівного інституту д.т.н., професор М.І. Бобир, декан факультету електроенерготехніки та автоматики професор д.т.н. О.С. Яндульський, декан факультету електроніки д.т.н., професор В.Я. Жуйков, декан хіміко-технологічного факультету д.т.н., професор І.М. Астрелін, директор видавничо-поліграфічного інституту доцент, д.т.н. Т.Ю. Киричок, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності А.П. Шишолін, юрисконсульт НТУУ «КПІ», заступник начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності К.В. Юдкова та інші.

Модератор наради проректор з міжнародних зв’язків С.І. Сидоренко ознайомив присутніх із стратегією розвитку міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” на період 2012-2020 роки та представив присутнім нещодавно призначених керівників  відділу зовнішньоекономічної діяльності А.П. Шишоліна та К.В. Юдкову.

Основною темою наради стало висвітлення питань, пов’язаних із визначенням напрямів зовнішньоекономічної діяльності НТУУ «КПІ» як сфери господарської діяльності, пов’язаної з міжнародною виробничою, освітньою та науково-технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції та послуг, а також трансфером технології, розширенням міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.

Координацію зовнішньоекономічної діяльності в НТУУ «КПІ» здійснює Департамент міжнародного співробітництва.

Під час зустрічі проректор з міжнародних зв’язків С.І. Сидоренко та начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності наголосили, що міжнародна освіта – один з найбільш швидкозростаючих експортних секторів.

За прогнозами експертів ЮНЕСКО, навчання іноземних громадян може стати одним із самих прибуткових видів експорту XXI століття. Експорт освіти стане однією з найбільш прибуткових галузей економіки, як у фінансовому плані, так і стратегічно.

Наслідуючи приклади передових університетів світу, КПІ мусить займатися як експортом, так і імпортом освітніх послуг. Абсолютно необхідно в 2-3 рази збільшити кількість іноземних студентів, зберігаючи при цьому високий рівень вимог до їх знань, створити мережу спільних структур з партнерами за кордоном (опорні пункти, пункти набору на навчання в КПІ, навчально-наукові центри і т. ін.). Імпорт освітніх послуг є не менш важливим для розвитку університету перш за все – через залучення іноземних професорів до роботи в КПІ, через посилення інтернаціоналізації навчального процесу. Це також сприятиме створенню привабливого іміджу університету у міжнародному освітньо-науковому просторі.

Ключовим моментом наради стала презентація начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності Андрія Павловича Шишоліна. Він детально ознайомив присутніх з цілями та основними задачами, які поставлені перед Відділом.

Складовими діяльності відділу зовнішньоекономічної діяльності наразі є освітня діяльність, наукова діяльність, адміністративно-господарська діяльність.

Задачі Відділу – митний супровід, трансфер освітніх послуг, створення спільних міжнародних структур, залучення іноземних інвестицій, участь у міжнародних проектах, програмах, надання послуг у сфері освіти, проекти з благодійної, гуманітарної допомоги, проекти з міжнародної технічної допомоги, інформаційно-аналітичне забезпечення.

В своїй презентації А.П. Шишолін представив план дій на виконання стратегії розвитку міжнародної діяльності університету на період 2012-2020 роки:

  • запровадження магістерських міжнародних освітніх програм підготовки фахівців, міжнародних курсів лекцій англійською мовою;
  • створення спільних українсько-іноземних факультетів, кафедр;
  • створення спільних українсько-іноземних структур;
  • залучення коштів від міжнародної діяльності для розвитку університету – з метою досягти частки в 5-7% від загального бюджету університету;
  • забезпечення зростання контингенту іноземних громадян (студентів, аспірантів, докторантів) – 3-5% від загальної кількості в НТУУ “КПІ”;

Стосовно юридичних питань, а також інформаційно-аналітичного супроводу діяльності КПІ в зовнішньоекономічній діяльності ознайомила присутніх Ксенія Володимирівна Юдкова – юрист НТУУ «КПІ», заступник начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності.

Такі цільові наради є стратегічними та перспективними для подальшого розвитку міжнародної діяльності з факультетами та інститутами університету.