ETER демонструє університетський ландшафт Європи

Роки копіткого збору даних приблизно з 3000 університетів у 37 країнах за допомогою ETER – Європейського реєстру вищої освіти (European Tertiary Education Register) – дозволили отримати вичерпну картину багаторівневого ландшафту вищої освіти, починаючи від дослідницьких університетів і закінчуючи спеціалізованими інститутами, університетами загальних і прикладних наук, а також коледжами мистецтв і гуманітарних наук.

ETER – проект Erasmus+, що фінансується Європейською комісією та керується Генеральним директоратом з питань освіти, молоді, спорту та культури Європейської Комісії у співпраці з ЄВРОСТАТОМ та національними статистичними органами країн-учасниць.

Проект, який нещодавно розпочав свою четверту фазу впровадження, являє собою безкоштовну базу даних, призначену для надання інформації на рівні вищих навчальних закладів, щоб сприяти створенню стратегії та формування політики на основі фактичних даних.

Це також інструмент для університетів, коледжів та інститутів для нарощування потенціалу зі збору та аналізу даних про вищу освіту для їх використання в своїх інституційних стратегіях.

Покращене розуміння європейської вищої освіти забезпечує доказову базу для формування політики і управління та, наприклад, визначає більш однорідні групи закладів як цілі європейської політики. Постійне розширення ETER дозволить здійснювати його послідовне уточнення та аналіз змін з часом.

Наразі ETER охоплює 27 країн Європейського Союзу, а також Албанію, Ісландію, Ліхтенштейн, Чорногорію, Норвегію, Сербію, Швейцарію, Туреччину, Велику Британію та Республіку Північна Македонія.

Реєстр містить дані з 2011/12 по 2016/17 навчальні роки. Випуск даних, оновлених до 2019 року, очікується на початку 2022 року.

ETER надає дані про 3000 закладів вищої освіти, що дозволяє порівнювати їх як усередині, так і між національними системами, досліджувати вплив політики та стратегій в довгостроковій ретроспективі.

Дані ETER охоплюють основні характеристики та географічне положення, кількість студентів, випускників, міжнародних докторів, співробітників сфери освіти, доходи та витрати, а також дослідницьку діяльність.

У зв’язку з цим відбувається інтеграція ETER з дослідницькими та технологічними даними RISIS – Research Infrastructure for Science and Innovation Policy Studies – порівнянної класифікації європейських ЗВО. Реєстр також містить дані про студентів, які беруть участь у мобільності Erasmus+.

Серед результатів дослідження, які випливають з оновленої бази даних, є те, що мобільність дипломів є більш поширеною, ніж кредитна мобільність між країнами та всередині країн. Інший висновок полягає в тому, що на мобільність студентів впливають інституційні, а не регіональні особливості – особливо якість викладання, а потім дослідження.

Інструкцію щодо використання інтерфейсу ETER можна завантажити тут.

Джерело інформації