Завантажити Інформаційний пакет Університету в форматі .pdf

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (ІПСА)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІТС)

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (ММІ)  VIDEO

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ)

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ВПІ)

ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІАТ) VIDEO

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІФФ)

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІХФ)

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ХТФ)

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ТЕФ)

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ І АВТОМАТИКИ (ФЕА) VIDEO

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ФІОТ)

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ФБМІ)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (ФПМ)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФМФ)

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ) VIDEO

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПБФ)  VIDEO

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ) VIDEO

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ (ФБТ)

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВИСТИКИ (ФЛ)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА (ФСП)