Китай зміцнює свої інноваторські позиції

Останнім часом інновації набувають все більшого значення з точки зору конкурентоспроможності та процвітання націй.

Корнельським університетом (США), європейською бізнес-школою INSEAD та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щорічно підраховується Індекс глобальних інновацій (Global Innovation Index). У ньому аналізуються 80 показників по 126 країнах світу як з точки зору передумов їх інноваційного розвитку (установи, людський капітал та наукові дослідження, ступінь розвитку ринку та бізнесу) так і з точки зору отриманих результатів (втілення накопичених знань, креативні результати). Всі показники інтегруються в загальний індекс.

Нещодавно в мережі було оприлюднено 2018 Global Innovation Index.

Очевидно, що стати лідером у цьому змаганні зовсім не просто. Останні два роки показали, що у першу десятку (з урахуванням змін у положенні) стабільно входять Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сингапур, США, Фінляндія, Данія, Німеччина та Ірландія. Причому останні шість років перше місце у світі стабільно займає Швейцарія.

Для того, щоб бути сильним інноваційним гравцем, необхідно задіяти всі можливості, а не концентруватись на певному напрямку. Значення мають: правильне політичне та регуляторне середовище, інвестиції в наукові дослідження, освіту і навчання, здатність використовувати кваліфікацію кадрів, патенти, експорт та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Важливо бути відкритим до нових ідеї, знань, технологій та досвіду, який інші отримують шляхом імпорту високотехнологічних товарів, прямих іноземних інвестицій та внутрішньої мобільності студентів. Необхідно забезпечити міцні зв’язки між наукою та виробництвом, а також сформувати ефективні галузеві кластери для ефективного використання синергії знань та додаткових можливостей.

Однак зміни у рейтингу все ж відбуваються. Все більш очевидним є зростання інноваційного індексу Китаю, а також, хоча і в меншій мірі, Індії.

Китай сьогодні займає 17-е місце у світі і неухильно зміцнює свої позиції – у 2015 році він був на 29-му місці. Індія ж з 81-го місця у 2015 році піднялася на 57-е місце.

Інноваційний розвиток Китаю базується перш за все на широкомасштабних довгострокових інвестиціях у розвиток потенціалу та чіткій постановці цілей та завдань. Зокрема, ключовим фактором є постійна концентрація уваги на людському капіталі у всіх його аспектах. Людський капітал розглядається як основний фактор конкурентоспроможності та зростання країни.

Зокрема, щодо вищої освіти Китай посідає п’яте місце в світі за рейтингами університетів. Китай має такі ж показники, як і лідери рейтингу по кількості патентів і є абсолютно першим по експорту високотехнологічних товарів. Промисловість також добре використовує можливості по підвищенню кваліфікації кадрів у національних вузах. Цей фактор віддзеркалює тісний зв’язок між потужним  виробництвом та сферою знань, яка невпинно розвивається.

Китай є відкритим для потоку ідей та знань з-за кордону. Він займає 12 місце за критерієм поглинання знань, з особливими сильним показником  імпорту високотехнологічної продукції та науково-дослідницьких талантів у підприємницькій діяльності.

До речі, згідно “2018 Global Innovation Index” Україна наразі займає 43-є місце зі 126 країн.

Джерело інформації