Інтернаціоналізація як динамічний цілеспрямований процес здійснюється за такими напрямками:

  1. Освіта
  2. Наука
  3. Рекламно-інформаційна діяльність
  4. Фінансування
  5. Виховний процес і зв’язки з випускниками
  6. Міжнародна співпраця

Кожен з напрямків інтернаціоналізації одниєю зі складових має зовнішньоекономічний аспект.