Лідери АСЕАН підписали Бангкокську декларацію про освіту

Забезпечення всеосяжної, справедливої та якісної освіти стане пріоритетом Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) для надання можливості людям сприяти миру та прогресу в регіоні.

Під час пленарного саміту 32 листопада 2019 р. регіональні лідери опублікували «Бангкокську декларацію про сприяння розвитку партнерства в галузі освіти для сталого розвитку в АСЕАН до 2030 р.» – Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN.

Вони наголосили на “вирішальній ролі всеосяжної, справедливої та якісної освіти, а також сприяння можливостям навчання протягом усього життя для реалізації Порядку денного сталого розвитку до 2030 року”.

Щоб забезпечити кваліфіковані кадрові ресурси для обслуговування всіх секторів, країни зобов’язались сприяти інклюзивній освіті на всіх рівнях освіти та навчання для усунення нерівності для вразливих та маргіналізованих осіб з особливими потребами, дітей і молоді, які не відвідують школу.

Вони також погодились прививати учням навички 21 століття через інтегрований підхід до навчання та інновацій, а також заохочувати застосування ІКТ у навчанні, підготовці викладачів, а також у керівництві та управлінні освітою.

Щоб задовольнити потреби ринку праці, регіональні лідери взяли на себе зобов’язання розширити рівноправний доступ до якісної  як професійної, так і  вищої освіти, а також заохочувати розвиток та зміцнення інформаційної системи управління освітою; “надати можливість учням стати активними промоутерами мирного, толерантного, всеохоплюючого, безпечного та стійкого суспільства шляхом надання їм знань, поведінки, поглядів та цінностей щодо глобального громадянства”.

Джерело інформації