Матеріали Круглого столу № 1 “Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність як фактор інтернаціоналізації сучасного європейського технічного університету лідерського типу”

В рамках Форуму ректорів вищих навчальних закладів України та Республіки Польща 7 квітня 2017 р. в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” відбувся круглий стіл на тему “Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність як фактор інтернаціоналізації сучасного європейського технічного університету лідерського типу”.

На круглому столі виступили:

Марек Тукєндорф, ректор Опольської політехніки: “Можливі напрямки співпраці в рамках науково-дослідних проектів Польща-Україна”;

Сергій Сидоренко, проректор з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського: “Курс на глибоку інтернаціоналізацію університету. Досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського”;

Євген Сокол, ректор Харківського політехнічного інституту –  вітальне слово від українських співорганізаторів круглого столу.

Артур Русович, заступник декана Факультету енергетики та літакобудування Варшавської політехніки презентував свій факультет: “FACULTY OF POWER and AERONAUTICAL ENGINEERING”;

Віктор Ковальов, ректор Донбаської державної машинобудівної академії: “Співпраця з високотехнологічними машинобудівними підприємствами як основа для інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності університету”;

Сергій Глібко, директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України: “Компетенції і моделі  діяльності  структурних підрозділів університетів України в сфері зовнішньоекономічної діяльності”;

Марек Павельчик, проректор з науки і розвитку Сілезької політехніки презентував свій університет відеороликом;

Едуард Рубін, директор компанії “Telesens International Ltd.”, виступив з доповіддю, основна теза якої – “Освіта – це бізнес”;

Кшиштоф Малік, проректор Опольської політехніки презентував  університет Opolska Polytechnika;

Андрій Шишолін, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського: “Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інтернаціоналізації університету”;

Олег Сябренко, менеджер з розвитку бізнесу компанії “Clarivate Analytics” презентував аналітичне дослідження “Співпраця між Україною та Польщею у сфері наукових досліджень. Поточний стан та основні тенеденції” – “Research collaboration between Poland and Ukraine. CURRENT STATE AND KEY TRENDS”.

Після закінчення доповідей відбулась дискусія, обговорення проекту і затвердження Рекомендацій круглого столу.

Із заключним словом виступив головуючий, ректор Опольської політехніки Марек Тукєндорф.

Короткий фотоогляд круглого столу можна переглянути за посиланням.

* Всі медійні матеріали викладено в авторській редакції.