Пам’ятну медаль до 100-річчя Познанської політехніки вручено київським колегам

15-16 квітня проходив візит до КПІ ім. Ігоря Сікорського представницької делегації Познанського університету технологій на чолі з його ректором професором Томашем Лодиговським. 

Цей візит детально висвітлено на сайті нашого університету: Візит делегації Познанської політехніки: нові угоди, вручення відзнак Почесного доктора та подвійних дипломів і лекції для студентів.

Але поза увагою авторів залишилась одна подія в рамках візиту, про яку ми коротко розкажемо.

На відзнаку внеску КПІ ім. Ігоря Сікорського в розвиток співпраці з Познанською політехнікою, її ректор, професор Томаш Лодиговський, вручив своїм українським колегам пам’ятну медаль “Poznańska Politechnika – 100”, яку було випущено до 100-річного ювілею університету. Нагороду отримали ректор академік НАН України Михайло Згуровський, проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, директор Механіко-машинобудівного інституту член-кореспондент НАН України Микола Бобир, декан Факультету біомедичної інженерії професор Віталій Максименко і заступник проректора з міжнародних зв’язків професор Сергій Шукаєв.

При врученні почесної нагороди Михайло Захарович Згуровський подякував польській стороні за високу оцінку зусиль київських політехніків в розбудові партнерства і відзначив, що між нашими університетами склався новий тип співробітництва, основною характеристикою якого є його різнобічність. Це і магістерські програми подвійних дипломів в галузі механіки і машинобудування, це і наукова співпраця в космічній галузі – зокрема у побудові наносупутника PolyItan4, і академічна мобільність в рамках програми ЕРАЗМУС + К1.

Щиро вітаємо наших колег з Департаменту міжнародного співробітництва – Сергія Івановича Сидоренка і Сергія Миколайовича Шукаєва з почесною нагородою!