Рекомендації та досвід забезпечення якості освітніх і освітньо-наукових програм

В Україні активно триває процес реформування вищої освіти. З метою модернізації вітчизняних освітніх програм та навчальних планів, формування спільних міжнародних програм і впровадження провідного досвіду управління їх якістю відбувся кластерний семінар «Забезпечення якості освітніх програм відповідно до рекомендацій Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

За інформацією Національного Еразмус+ офісу в Україні (НЕО в Україні) організаторами заходу в рамках Міжнародного інформаційного тижня Програми ЄС Еразмус+ виступили НЕО в Україні спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Національними Агентствами Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ офісами країн-партнерів. У заході взяли участь понад 150 представників закладів вищої освіти, наукових установ, громадських організацій з різних міст України, органів державної влади, які зібралися в залі Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Своїм баченням та досвідом розроблення, модернізації, впровадження та забезпечення якості освітніх програм і навчальних планів поділилися представники уряду, учасники Проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні», експерти з реформування вищої освіти.

Головними темами виступів та жвавого обговорення стали формулювання компетентностей, результатів навчання як ключових елементів освітніх програм; модернізація освітніх програм та навчальних планів згідно вимог національного законодавства і програми Еразмус+; забезпечення якості спільних освітніх програм та освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії; формування Інформаційних пакетів ЄКТС. Особливий інтерес присутніх викликали презентації досвіду оцінювання внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти та досвіду упровадження внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освітніх програм в українських та закордонних ЗВО, ознайомлення з практиками впровадження інструментів гармонізації, принципами та процедурами оцінювання і акредитації освітніх програм відповідно до національних рамок кваліфікацій та європейських стандартів.

Матеріали презентації доповідей розміщені у вільному доступі на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні. Команда НЕО в Україні чекає на нові історії успіху.

Джерело інформації

Джерело фото