Історія співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського з китайськими партнерами налічує кілька десятиліть і в результаті продемонстровані значні досягнення. В нашому університеті існують кілька спільних проєктів як освітніх так й наукових – центри, лабораторії, спільні навчальні програми, патенти, дослідження тощо.

Водночас існують перспективи розвитку партнерства з огляду на швидкість впровадження нових знань і технологій як в Україні, так і у Китаї. Тому відділ зовнішньоекономічної діяльності має за одне з ключових завдань підтримку та розвиток співпраці між підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського та провідними академічними закладами, компаніями, урядами КНР.

КПІ ім. Ігоря Сікорського розглядає пропозиції створення спільних структур з кількома відомими у світі університетами та світовими технологічними і бізнес-лідерами з КНР. На сьогодні університет розвиває програми підвищення кваліфікації спеціалістів з китайських компаній, готує фахівців за спільними освітніми програмами спільно зі закладами вищої освіти КНР, здійснює спільні дослідження. За актуальними спеціальностями наявні угоди, пов’язані з обміном викладачами, аспірантами і студентами та проведенням спільних наукових досліджень.

Особливої уваги заслуговують питання інтелектуальної власності за результатами спільної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, які регулюються у відповідності з національним законодавством обох країн.

Співпраця КПІ ім. Ігоря Сікорського з китайськими партнерами  ведеться згідно Комплексної програма співпраці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” з освітньою, науковою та інноваційною сферами Китайської Народної Республіки на новому етапі”.