Ставлення EUA до використання штучного інтелекту у вищій освіті

Сформульовано ставлення EUA – Європейської Університетської Асоціації, до інструментів штучного інтелекту та їх відповідального використання у навчанні та викладанні у вищій освіті.

Після широкого занепокоєння та дебатів, спровокованих появою ChatGPT та подібних інструментів штучного інтелекту (AI), Керівний комітет навчання та викладання Європейської асоціації університетів поширює ключові міркування для європейських університетів.

Відзначаючи поточні недоліки та потенційні переваги цих технологій, сформовано ставлення, що будь-яка спроба заборонити штучний інтелект була б марною і що сектор вищої освіти повинен адаптувати свої підходи таким чином, щоб штучний інтелект використовувався ефективно та належним чином. Отже EUA запрошує університети розглянути ключові фактори, пов’язані з безпосередніми наслідками використання інструментів штучного інтелекту і поточними інноваціями для навчання та викладання, ширшою роллю університетів у зв’язку з впливом таких технологій на суспільство.

Крім того, у документі зазначається готовність EUA підтримувати європейські університети шляхом моніторингу розвитку подій, консультацій зі своїми членами та обміну порадами та передовим досвідом, оскільки це питання продовжує розвиватися.

Джерело: https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=4048