Спеціалісти-випускники здатні проектувати мережі для передачі великих потоків інформації з великою швидкістю, вирішувати завдання маршрутизації цих потоків, забезпечувати високу якість передачі даних, управляти і синхронізувати мережі зв’язку в цілому і кожної її ланці зокрема, використовувати цифрові системи і інтелектуальні комп’ютерні технології.

Діяльність випускників інституту спрямована на наукові дослідження і практичні розробки апаратно-програмних комплексів новітніх засобів зв’язку та інформаційних технологій. Це системи передачі інформації по волоконно-оптичним, радіо, радіорелейних і кабельних лініях зв’язку, а також цифрові комутаційні системи багатоцільового призначення, телекомунікаційні мережі та захист інформації на них.

 

Контактна інформація

Науковий керівник інституту:
проф., д.т.н., академік НАНУ Ільченко Михайло Юхимович
Телефон: +38(044) 236-62-13
Перший заст. директора: к.т.н., доцент Правило В. В.
Телефон: +38(044) 204-81-96
e-mail: its@kpi.ua
Офіційний сайт: its.kpi.ua

Завантажити Інформаційний пакет ІТС у форматі .pdf

Русский язык
пдф
English
пдф
Українська
пдф