УРЯД ЗАТВЕРДИВ НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Кабінет Міністрів України постановою від 12 серпня 2015 р. № 579 затвердив Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, Академічна мобільністьщо сьогодні є одним із пріоритетних напрямів міжнародної діяльності ВНЗ. Академічна мобільність, як переміщення студентів та викладачів ВНЗ на певний період часу в інший освітній заклад, надає можливість студентам, аспірантам та молодим вченим продовжити освіту чи отримати науковий досвід за кордоном шляхом участі в освітніх та науково-дослідних програмах.

Положення встановлює порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних ВНЗ (наукових установ) на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу іноземних ВНЗ (наукових установ) на території України. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво.

Академічна мобільність може бути внутрішньою та міжнародною, в залежності від місця її реалізації. Внутрішня академічна мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ВНЗ-партнерах в межах України. Міжнародна академічна мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ВНЗ-партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних ВНЗ.

Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на академічну мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної декларації міністрів освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”, вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація).

 

Джерела інформації: http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/08/17/uryad-zatverdiv-polozhennya-pro-poryadok/