Європа впроваджує автоматичне визнання кваліфікацій

В листопаді 2018 року Рада Європейського Союзу одноголосно затвердила новаторське рішення про прийняття рекомендації щодо сприяння автоматичному взаємному визнанню дипломів про вищу  та повну середню освіту, а також результатів навчання за кордоном.

Амбіційна мета Європейської Комісії про автоматичне визнання кваліфікацій може стати реальністю до 2025 року.

В очікуванні Паризької конференції на рівні міністрів, яка відбудеться у травні, слід звернути увагу на Доповідь про впровадження Болонської політики (Bologna Policy Implementation Report), яка свідчить про те, що шлях, який необхідно пройти, не такий вже і простий.

Справа в тому, що асиметрична реалізація Болонських реформ є вузьким місцем, блокуючи подальші дії. Такі документи, як Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), the Framework of Qualifications for the European Higher Education Area та трициклова система освіти ще не прийняті усіма країнами.

Як причини затримки впровадження країни-учасники відмітили свої обмежені можливості, недостатність знань та складність узгодження з національними законами і нормативно-правовими актами.

Для вирішення цих питань створено групи рівноправних партнерів (Bologna Implementation Coordination Groups). Групи діляться ідеями, рішеннями та досвідом. Правові рамки та участь зацікавлених сторін розглядаються як ключові фактори успіху.

Джерело