Звіт. Листопад 2015. СНД

Країни СНД

Офіційна політика урядів країн СНД спрямована на:

 • розробку та впровадження інновацій, у тому числі, за рахунок грантових програм та фінансової підтримки молодих учених (Казахстан – «Казахстан – новий глобальний інноваційний хаб»);
 • інтеграцію науки та освіти (Азербайджан);
 • проведення спільної акредитації закладів професійної освіти (Росія та Білорусь);
 • підвищення якості та актуальності підготовки фахівців (Казахстан, Азербайджан та Росія), у тому числі, вчених та спеціалістів «нового покоління» з метою забезпечення ефективної та конкурентоспроможної наукової та виробничої діяльності за світовими стандартами (Туркменістан);
 • модернізацію системи професійно-технічної освіти через розробку стандартів навчання та оцінки компетентності за галузями промисловості (Казахстан, Таджикистан);
 • перехід на трьохмовну (казахська, російська, англійська) систему освіти (Казахстан у 2015-2020 рр.)
 • збільшення державного фінансування галузі освіти (Грузія, заплановано на 2016 р. зростання фінансування вищої освіти практично на 41% у порівнянні з 2012 р., науково-дослідних закладів – на 164%);
 • залучення іноземних вчених до національних ВНЗ задля підвищення якості та загального іміджу національної системи вищої освіти на світовій арені (Росія, у довготривалій перспективі доля іноземних вчених у національних університетах має бути не менше 10%);
 • забезпечення громадянам країн Співдружності рівних прав при вступі до ВНЗ країни регіону, встановлення єдиних термінів проведення вступних екзаменів (Білорусь, Росія).

Споживчий попит. В Казахстані дефіцитними залишаються робочі спеціальності технічної та професіональної освіти. Намічена тенденція за прогнозами триватиме до 2018 р. При цьому більшість казахських студентів, які воліють навчатися за кордоном, обирають університети Великобританії (47%), де їх цікавлять спеціальності в галузі права, нафтогазової справи, біотехнологій, молекулярної генетики, енергетики, екології та хімії. Крім того, останнім часом підвищується зацікавленість казахських студентів саме технічними ВНЗ. 

Наука та співпраця:

– реалізується співробітництво в галузі екології та енергоефективності між Туркменістаном та ЄС, з проведенням спільних лекцій та практичних занять задля обміну досвідом та підвищення рівня інформованості науковців щодо останніх світових тенденцій;

– активне розширення Казахстаном власних меж впливу, в тому числі, у КНР. У Шанхайському університеті іноземних мов відкрився перший у Китаї «Центр Казахстану», з подальшим заснуванням кафедри казахської мови.

– білорусько-китайська взаємодія здійснюється за трьома основними напрямками: у галузі наукових досліджень (спільна реалізація масштабних програм), інноваційної діяльності (формування мережі спільних інноваційних центрів та наукових лабораторій), освіти (навчання, стажування спеціалістів, викладачів та студентів);

– намічена динаміка у розвитку туркмено-американського співробітництва, особливо у галузі науки та освіти з переліком запланованих програм;

– на шлях активізації науково-технічної співпраці вийшли Великобританія та Білорусь;

– на виконання двостороннього туркмено-малазійського партнерства відбувається підготовка туркменських спеціалістів у Технологічному університеті Petronas.

Висновки. Поточний моніторинг сфери вищої освіти країн СНД дозволяє виокремити наступні проблемні питання:

 • відсутність уніфікованих стандартів та підходів до підготовки фахівців, що ускладнює для роботодавців пошук спеціалістів в межах єдиного простору країн СНД;
 • підвищення рівня занепокоєності урядових органів корумпованістю галузі освіти (Казахстан);
 • дисбаланс ринку праці, дефіцит фахівців робочих спеціальностей (Казахстан).

За матеріалами Людмили Гоголь