Відділ зовнішньоекономічної діяльності є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, компаніями та організаціями.

Основні завдання відділу зовнішньоекономічної діяльності:

· Організація зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до законодавства шляхом підготовки до укладення договорів з іноземними фізичними та юридичними особами.

· Сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій для виконання в КПІ ім. Ігоря Сікорського наукових, освітніх та інших програм.

· Організація міжнародного трансферу освітніх послуг.

· Здійснення заходів щодо міжнародної інформаційно-рекламної діяльності, спрямованої на ключові для КПІ ім. Ігоря Сікорського регіони.

· Впровадження міжнародних стандартів та проектного підходу у міжнародну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського.

· Підготовка і публікація інформаційних матеріалів на веб-сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського, сайті департаменту міжнародних зв’язків та сайтах міжнародних центрів КПІ ім. Ігоря Сікорського про зовнішньоекономічної діяльності університету.