Відділ міжнародних зв’язків є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, компаніями та організаціями.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (ВМЗ)

 1. Розробка, затвердження й виконання планів міжнародної співпраці з урахуванням вимог законодавства та стандартів у сфері вищої освіти.
 2. Ідентифікація, оцінювання й забезпечення участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в європейських програмах та ініціативах.
 3. Участь у коригуванні міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до тенденцій розвитку європейської системи вищої технічної освіти:
 • диджиталізація навчання, викладання і управління;
 • принципи відкритої науки і технологій;
 • інновації на міжнародних ринках;
 • сталість КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема стабільне фінансування із міжнародних джерел;
 • сильні позиції у світових рейтингах.
 1. Участь в адаптації міжнародного досвіду в частині інтеграції освітньої і наукової діяльності з міжнародною.
 2. Впровадження в практику КПІ ім. Ігоря Сікорського актуальних ідей трансформацій системи Європейської зони вищої (технічної) освіти та Європейського дослідницького простору.
 3. Координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів.
 4. Підготовка до укладання, участь у виконанні та управління угодами про партнерство, меморандумів про співпрацю з іноземними ЗВО з метою реалізації спільних наукових та освітніх ініціатив. Формування планів співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними закладами вищої освіти та супровід і координація їх виконання.
 5. Підтримання сталості контактів із наявними іноземними партнерами.
 6. Участь у плануванні та реалізації міжнародних подій, включно з конференціями, семінарами, літніми школами.
 7. Визначення потенційних джерел фінансування та супровід міжнародних інноваційних проєктів, зокрема ведення перемовин і підготовка до укладення контрактів та угод з партнерами.
 8. Забезпечення процесів залучення фінансових ресурсів для міжнародних проєктів через укладання договорів, грантів та інших юридичних документів, а також їх подальший супровід.
 9. Управління проєктами міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги.
 10. Розробка й управління планами співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними підприємствами та бізнес-структурами з метою забезпечення взаємовигідних партнерських відносин. Підготовка до укладання та супровід виконання угод з бізнес-партнерами, участь у координації спільних науково-дослідницьких проєктів і створення платформ для обміну знаннями та інноваціями між КПІ ім. Ігоря Сікорського та бізнес-середовищем.
 11. Внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення міжнародної діяльності з метою підвищення її ефективності.
 12. Підтримання зв’язків із дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвам в Україні.