Процеси глобалізації та інтернаціоналізації зумовлюють необхідність самовизначення університетів, знаходження ними своєї ніші в глобальному освітньому просторі, відповідного коригування діяльності в якості суб’єкта міжнародного ринку. При цьому робота університету в частині імпортно-експортних операцій підпорядкована тим же принципам і законам, механізмам здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що і будь-яких бізнес-компаній.

Разом з тим, специфіка університетського «продукту», а також значна соціальна роль університету обумовлюють актуальність трансформації зовнішньоекономічної діяльності в контексті функціонування університету. Важливою є адаптація бізнес-підходу до освітніх реалій і потреб суспільства, світових стандартів з підсумковим формуванням оптимальної моделі організації зовнішньоекономічної діяльності, яка б дозволила не лише отримати додаткові кошти для утримання університету, але й сконцентрувати їх для сприяння інтернаціоналізації. Особливої актуальності заявлена проблема набуває для технічних університетів з урахуванням їх ролі в формуванні та розвитку інноваційної економіки і забезпеченні соціально-економічного зростання окремих держав і регіонів. Завдання налагодження міжнародного трансферу знань, експорту та імпорту освітніх послуг і міжнародного трансферу технологій, комерціалізації освіти і науки – першочергові завдання відділу зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність може розглядатися й як ресурс інтернаціоналізації університету.

Мета зовнішньоекономічної діяльності університету – забезпечення економічного аспекту інтернаціоналізації університету.

Ключові завдання:

 • розширення експорту-імпорту освітніх послуг;
 • розширення експорту-імпорту науково-технічних послуг;
 • підвищення ефективності внутрішньоуніверситетської організації і управління зовнішньоекономічної діяльності.

Напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності:

 • експорт-імпорт освітніх послуг на всіх рівнях – від дозівської підготовки до докторських програм і окремих освітніх курсів;
 • експорт-імпорт науково-технічних послуг;
 • створення і подальший супровід діяльності спільних структур за кордоном;
 • організація і здійснення інформаційної та маркетингової діяльності для реалізації зовнішньоекономічної діяльностіуніверситету, участь у міжнародних заходах;
 • здійснення аудиту внутрішніх показників, що відносяться до зовнішньоекономічної діяльності;
 • загальна координація зовнішньоекономічної діяльності університету;
  нормативно-методичне забезпечення реалізації зовнішньоекономічної діяльності.

Механізм реалізації зовнішньоекономічної діяльності утворюють наступні групи заходів:

 • заходи по розширенню експорту освітніх послуг;
 • інформаційно-маркетингові заходи;
 • заходи по розширенню експорту науково-технічних послуг;
 • нормативно-технічні заходи;
 • організаційні заходи.