вв

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – найбільший український університет і один з найбільших технічних університетів Європи. Університет працює і розвивається з 1898 року як кампус, в якому на одній території в 160 гектарів органічно об’єднані умови для навчання, відпочинку, заняття спортом и особистими уподобаннями всього 25-тисячного колективу. За час свого існування КПІ ім. Ігоря Сікорського підготував понад 380 тисяч інженерів.

Статус

Університет є національним самокерованим (автономним) державним вищим навчальним закладом дослідницького типу, акредитований по статусу вищого навчального закладу IV рівня і має право на здійснення освітньої діяльності з метою підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії (Ph.D.), докторів наук.

Внутрішні ресурси

В університеті працює підготовче відділення, на якому іноземні слухачі вивчають дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого оволодіння університетською програмою. Університет має власний видавничо-поліграфічний комплекс «Політехніка».

Серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського – понад 500 професорів, більше ніж 1300 доцентів. Аудиторії і лабораторії устатковані сучасним обладнанням, впроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних мереж. Все це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих зарубіжних університетів.

Міжнародне співробітництво

КПІ ім. Ігоря Сікорського успішно співпрацює з технічними університетами десятків зарубіжних країн, міжнародними організаціями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) и всесвітньо відомими компаніями (MOTOROLA, FESTO, SAMSUNG, INTEL, HUAWEI), приймає активну участь у виконанні міжнародних освітніх та наукових проектів і програм. Університет став також ініціатором створення в Україні «Центра суперкомп’ютерних обчислень і даних».

Мета

На сьогодні основною метою діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського є підготовка висококваліфікованих спеціалістів і проведення наукових досліджень для развитку економіки України, а також здійснення вагомого внеску в развиток глобального науково-технічного простору за такими пріоритетними напрямками:

  • сучасні технології у сфері інформатики, машинобудування, хімії і матеріалознавства;
  • інформаційні мережі та інформаційно-телекомунікаційні технології;
  • проблеми енергозбереження і развитку енергозберігаючих технологій;
  • моніторинг і охорона навколишнього середовища;
  • ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
  • космічні та авіаційні технології;
  • дослідження і використання людських ресурсів;
  • медична інженерія;
  • системний аналіз и прийняття рішень.

Строки підготовки

Бакалавр – 4 роки
Магістр (освітньо-професійна програма) – 1,5 роки
Магістр (освітньо-наукова програма) – 2 роки
Ph.D. – 4 роки

Переглянути Інформаційний пакет Університету у форматі  PDF

Українська мова  English  


КПІ міжнародний