Положення про зовнішньоекономічну діяльність  

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»  

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”  

Збірка нормативних документів ЗЕД  

Положення про робочу групу адміністрування міжнародних інноваційних пропозицій, програм, проектів, моделей, рішень  

Регламент управління освітніми проектами з іноземним партнером  

Методичні рекомендації з управління та реалізації спільних освітніх проектів