Основною формою реалізації спільної діяльності із зарубіжними партнерами є спільний освітній проект, що реалізується по типу франшизи з передачею права на продаж освітніх послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського

Партнером КПІ ім. Ігоря Сікорського у реалізації проектів можуть бути:

  • іноземні держави,
  • університети чи освітні заклади,
  • зарубіжні компанії
  • міжнародні організації.

Додатково можливе залучення українських ВНЗ-партнерів до реалізації спільних освітніх проектів.

Типи спільних освітніх проектів

ПРОЕКТ ТИПУ «ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ»

Спільний проект з організації надання послуг довузівської підготовки безпосередньо у країні перебування абітурієнта з використанням інфраструктури та ресурсів партнера з видачою відповідного сертифікату за умови успішного завершення навчання

ПРОЕКТ ТИПУ «ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР»

Спільний проект з організації надання послуг підвищення кваліфікації спеціалістів галузі безпосередньо в країні перебування партнера з використанням інфраструктури та ресурсів партнера чи на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського з видачею відповідного сертифікату

ПРОЕКТ ТИПУ «БАКАЛАВРАТ/МАГІСТРАТУРА»

Спільний проект з розробки, адаптації та впровадження освітніх програм кваліфікаційного рівня «бакалавр» чи «магістр» разом з іноземними ВНЗ по програмах спільних та подвійних дипломів

ПРОЕКТ ТИПУ «МЕРЕЖЕВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА»

Спільний проект провадження окремої освітньої програми за попередньо узгодженим фахом, що реалізується у мережевій формі за участі ВНЗ-партнера та компанії-партнера із забезпеченням практичних навичок спеціалістам, адаптованих до конкретних виробничих умов національних підприємств країни-реалізації проекту

ПРОЕКТ ТИПУ «АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ»

Спільний проект, орієнтований на поєднання освітнього і науково-дослідницького потенціалу КПІ ім. Ігоря Сікорського та ВНЗ/компаній-учасників проекту для розвитку співробітництва та рішення відповідних наукових та виробничих задач у форматі академічної мобільності вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПРОЕКТ ТИПУ «СПІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Спільний із закордонним партнером освітній проект КПІ ім. Ігоря Сікорського з підготовки студентів за спільними освітніми програмами з підсумковою установою окремої юридичної особи – університету в країні перебування партнера. В рамках Проекту передбачається підготовка інженерних кадрів за спільними програмами на рівнях «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії», а також проведення спільної науково- дослідницької діяльності з комерціалізацією її результатів.

Портфель спільних освітніх проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського
у форматі PDF: 

Русский язык
пдф
English
пдф
Українська
пдф