Запрошуємо розглянути комерційну пропозицію з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського як для бізнес партнерів, так і для перспективних партнерів з інших сфер. Для цього оберіть з одну з рубрик нижче. Якщо дана комерційна пропозиція зацікавила вас – ви зможете ознайомитись докладніше зі змістом пропозиції та заповнити форму відповідну форму.

МЕТА СПІВРОБІТНИЦТВА

 • побудова системи ефективної комунікації із зарубіжними партнерами;
 • спільна розробка, адаптація та виведення на ринок нових освітніх продуктів і послуг;
 • отримання сторонами-партнерами конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального ефекту.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

Університет пропонує таку схему побудови реального співробітництва:

instapics.ru_62630
 • реалізація спільних освітніх проектів по типу франшизи з передачею права на продаж освітніх послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • розробка, адаптація та впровадження бакалаврських і магістерських програм у вищих навчальних закладах за програмами спільних і подвійних дипломів, а також освітніх програм типу «1 + 1», «2 + 2», «3 + 1»;
 • розробка, адаптація та впровадження програм підготовки Ph.D. за схемою спільного наукового керівництва з подвійним захистом дисертації в КПІ ім. Ігоря Сікорського та вищому навчальному закладі-партнері;
 • підготовка і підвищення кваліфікації адміністративного та викладацького складу навчальних закладів за окремо розробленими програмами в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • корпоративна освіта – цільова підготовка фахівців за програмами, адаптованими до вимог компаній-партнерів;
 • окремі освітні курси, в тому числі для індустрії і бізнесу.

Повна КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ у форматі PDF: 

Русский язык
English
Українська

Комерційна пропозиція для компаній

МЕТА СПІВРОБІТНИЦТВА

Отримання сторонами-партнерами конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального ефекту.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

Співпраця між КПІ ім. Ігоря Сікорського та компанією може бути реалізована шляхом створення спільного центру «КПІ-компанія» в Україні (на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського). Створення Центру дозволить здійснювати реалізацію всіх запланованих заходів, а також координацію співпраці, його напрямків і форм з урахуванням інтересів сторін.

НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Освітні послуги

 • Створення спільних тренінгових центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців компаній;
 • Партнерство в спільних освітніх проектах;
 • Спільна розробка для компаній окремих освітніх програм і курсів;
 • Участь в реалізації мережевих освітніх програм (за участю університету і компанії, на базі якої буде проводитися освоєння практичних навичок студентів / слухачів);
 • Корпоративне освіта – цільова підготовка фахівців за програмами, адаптованими до специфіки компаній;
 • Спільна підготовка і видання навчальних і методичних посібників;
 • Спільні роботи з розробки дистанційних освітніх технологій;
 • Проведення спільних науково-методичних конференцій;
 • Направлення студентів і викладачів на стажування в компанії;
 • Участь фахівців компаній в читанні лекцій і проведенні; семінарів / практикумів студентам
 • Організація літніх шкіл;
 • Консультаційний супровід поточної діяльності компаній.

Наукова сфера

 • Спільне фінансування наукових проектів;
 • Партнерство в публікаціях;
 • Участь в науково-дослідних грантах;
 • Створення лабораторій / демонстраційних класів компаній на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Повна КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ у форматі PDF: 

Русский язык
English
Українська

За додатковими консультаціями можна звернутися у відділ зовнішньоекономічної діяльності університету

тел.: +38 044 204 83 81 e-mail: forea@kpi.ua