Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, установами, компаніями та організаціями.


 Шишолін Андрій Павлович

Начальник відділу міжнародних зв’язків

 Напрями діяльності:

 • пошук і освоєння нових форм співпраці з університетами зарубіжних країн; координація міжнародного співробітництва факультетів та навчально-наукових інститутів, кафедр університету;
 • супровід переговорів з іноземними партнерами, включаючи підготовку необхідних документів та координацію виконання досягнутих домовленостей;
 • обробка і аналіз інформації у сфері вищої освіти з метою виявлення сучасних перспективних освітніх технологій, нових напрямів і тенденцій у розвитку вищої освіти, потенційних партнерів, альянсів, фондів;
 • забезпечення взаємодії університету з міжнародними альянсами ЗВО, акумуляція, систематизація та аналіз відповідної інформації;
 • формування пропозиції щодо розробки й коригування стратегій подальшої діяльності у сфері трансферу освітніх послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • підтримка зв’язків з міжнародними та закордонними установами, закладами, компаніями, організаціями;
 • здійснення організаційних заходів з посилення Інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • аналіз та систематизація пропозицій щодо удосконалення нормативного забезпечення міжнародної діяльності;
 • сприяння впровадженню на міжнародному ринку результатів наукових, технічних, технологічних та інших розробок університету.

 Гоголь Людмила Петрівна

Провідний інженер відділу міжнародних зв’язків

Напрями діяльності:

 • координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів, зокрема UNAI, ENHANCE, ECIU; 
 • підтримка сталості контактів із наявними іноземними партнерами; 
 • підтримка зв’язків із дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвами в Україні;
 • збір та систематизація змін в законодавстві України, а також країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг та підготовка узагальнених матеріалів з даної тематики;
 • підготовка та узгодження з керівництвом проектів листів з питань, які находяться в компетенції ВМЗ, систематизація та збереження поточної кореспонденції ВМЗ;
 • надання практичної допомоги підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського в налагодженні ділових контактів з іноземними партнерами;
 • накопичення інформаційно-довідникових відомостей по факультетам, інститутам, кафедрам, НДІ університету для подальшого використання їх у підготовці рекламно-інформаційних матеріалів про КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
 • інформаційне забезпечення та підтримка реалізації програм міжнародного співробітництва університету; 
 • адміністративний супровід взаємодії із компанією Хуавей Україна в рамках Цифрової академії Хуавей в КПІ. 

Чорний Іван Дмитрович

Провідний інженер відділу міжнародних зв’язків

Напрями діяльності:

 • підготовка документів і супровід переговорів з іноземними партнерами;
 • координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів, зокрема ATHENA, EUA, EPICUR, ERUA;
 • підготовка до укладання договорів про партнерство та меморандумів про взаєморозуміння з іноземними університетами;
 • участь у плануванні та реалізації міжнародних подій, включно з конференціями, семінарами, літніми школами тощо;
 • контент-менеджмент вебсайтів ДМС та ВМЗ, супровід інших каналів поширення інформації.

Коновалова Надія Сергіївна

Провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків

Напрями діяльності:

 • участь в адаптації міжнародного досвіду в частині інтеграції освітньої і наукової діяльності з міжнародною;
 • Запровадження в практику КПІ ім. Ігоря Сікорського актуальних ідей трансформацій системи Європейської зони вищої (технічної) освіти та Європейського дослідницького простору;
 • збирання, накопичення та обробка інформації щодо кон’юнктури міжнародних ринків освітніх послуг для регіонів світу, складання на цій основі інформаційного бюлетеня;
 • координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів (CESAER, GISU, UNICA). Забезпечення взаємодії КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародними альянсами ЗВО, акумуляція, систематизація та аналіз інформації, яка надходить від них, а також її розповсюдження серед підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • розробка та координація проєктів міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги відповідно до статутних цілей КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • підготовка проєктів листів з питань, які находяться в компетенції ВМЗ, підтримка зв’язків з міжнародними та закордонними установами, закладами, компаніями, організаціями, систематизація і збереження документації за цим напрямом;
 • контент-менеджмент і супровід поширення інформації через телеграм-канал ДМС;
 • допомога структурним підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського в координації співпраці зі закордонними університетами в рамках міжнародних ініціатив і програм.

Веремійчук Ганна Миколаївна

Провідний інженер відділу міжнародних зв’язків

Напрями діяльності:

 • координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів, зокрема ATHENA, TWINNING; 
 • підтримка сталості контактів із наявними іноземними партнерами;
 • практична допомога підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме Радіотехнічному факультету, з питань міжнародного співробітництва; 
 • підготовка до підписання та узгодження міжнародних договорів із службами університету; 
 • підготовка до укладання угод з бізнес-партнерами, участь у координації спільних науково-дослідницьких проєктів і створенні платформ для обміну знаннями та інноваціями між КПІ ім. Ігоря Сікорського та бізнес-середовищем;  
 • вносення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення міжнародної діяльності з метою підвищення її ефективності;
 • участь у здійсненні додаткових заходів з поглиблення інтернаціоналізації КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
 • участь у здійсненні організаційних заходів з посилення міжнародної складової Інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема в проєктах інноваційної трансформації України. 
 • участь у плануванні та реалізації міжнародних подій, включно з конференціями, семінарами, літніми школами. 
 • підготовка та узгодження з керівництвом проєктів листів з питань, які находяться в компетенції відділу, систематизація та збереження поточної кореспонденції відділу.