Відділ зовнішньоекономічної діяльності є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, компаніями та організаціями.

Основною задачею відділу є розвиток партнерства з країнами Південно-Східної Азії, зокрема з Китайською Народною Республікою та Республікою Корея як ключовими партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського.


 Шишолін Андрій Павлович

Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності

 Напрями діяльності:

 • вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг;
 • ведення переговорів з іноземними партнерами;
 • координація дій структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва з питань роботи ВЗЕД;
 • координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордоном;
 • координація створення спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, як в Україні, так і за кордоном;
 • забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями (органами державного управління, митними органами, органами сертифікації, торгово-промисловою палатою та ін.) при вирішенні питань у галузі зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, трансфер знань та освітніх технологій


Русскова Валерія Андріївна

Фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

 • складання обґрунтувань по встановленню, підтримці і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків із зарубіжними партнерами;
 • аналіз ринку освітніх послуг в країнах-партнерах;
 • супровід трансферу освітніх послуг;
 • супровід організації спільної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, трансферу знань, як в Україні, так і за кордоном. 


 Гоголь Людмила Петрівна

Фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

 • вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг (країни СНД);
 • консультації з питань міжнародного трансферу освітніх послуг заінтересованим підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • моніторинг змін в законодавстві України, а також країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;
 • супровід трансферу освітніх послуг.

Чорний Іван Дмитрович

Фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

 • супровід англійською мовою зовнішньоекономічних контрактів, інформаційної, рекламної продукції КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • підготовка англійською мовою аналітичних довідок та контенту веб-сторінки ВЗЕД;
 • вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг (країни Африки та Латинської Америки), регулярний збір, накопичення, обробка відповідної інформації англійською мовою;
 • моніторинг змін в законодавстві країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;
 • підготовка листів англійською мовою, систематизація та збереження поточної кореспонденції ВЗЕД;
 • супровід трансферу освітніх послуг.

Коновалова Надія Сергіївна

Фахвець відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

 • інформаційний супровід міжнародної діяльності університету, аналіз освітніх систем країн-партнерів, міжнародного ринку освітніх послуг;
 • робота з міжнародними грантовими програмами та проектами з інтернаціоналізації освіти і науки, міжнародного трансферу освітніх послуг, спільними освітніми структурами, супровід трансферу освітніх послуг;
 • надання практичної допомоги та консультацій підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського в налагодженні ділових контактів з партнерами з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;
 • супровід та коригування програми інтернаціоналізації, стратегії управління міжнародною та зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародної маркетингової стратегії університету;
 • супровід впровадження міжнародних стандартів та проектного підходу у міжнародну діяльність університету.

Потєшкін Сергій Олексійович

Фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

 • здійснення заходів міжнародної інформаційно-рекламної діяльності, спрямованої на ключові для університету регіони.
 • організація присутності профілю університету на міжнародних інформаційних платформах.
 • підготовка і виставлення інформаційних матеріалів за профілем ДМС на веб-сайті Університету, сайті ДМС та сайтах міжнародних центрів Університету.
 • моніторинг зовнішніх інформаційних ресурсів, зокрема Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ, у сфері міжнародного співробітництва.
 • підготовка презентацій щодо міжнародного співробітництва в розрізі країн.

Маслак Вадим Олександрович

  Фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності

  Напрями діяльності:

 • вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг, регулярний збір, накопичення, обробка відповідної інформації.
 • консультації з питань міжнародного трансферу освітніх послуг зацікавленим підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • консультації щодо проведення тренінгів, семінарів та інших заходів з питань трансферу освітніх послуг за участю іноземних партнерів.
 • моніторинг змін в законодавстві України, а також країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг.
 • збір, акумуляція, систематизація та аналіз актуальної інформації від підрозділів університету щодо міжнародного трансферу освітніх послуг (на основі відповідних звітів підрозділів).
 •  підготовка та узгодження з керівництвом проекти листів з питань, які находяться в компетенції відділу, систематизація та збереження поточної кореспонденції.
 • практична допомога підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського в налагодженні ділових контактів з партнерами з питань міжнародного трансферу освітніх послуг.
 • накопичення інформаційно-довідникових відомостей по факультетам, інститутам, кафедрам, НДІ університету для подальшого використання їх у підготовці рекламно-інформаційних матеріалів про КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 •  інформаційне забезпечення та підтримка реалізації програм міжнародного співробітництва університету з питань міжнародного трансферу освітніх послуг.
 • пошук, організація та координація роботи з міжнародних грантових програм та проектів з питань міжнародного трансферу освітніх послуг.
 • підтримка зв’язку із заступниками деканів з міжнародної діяльності з питань міжнародного трансферу освітніх послуг.
 • забезпечення взаємодії КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародними асоціаціями закладів вищої освіти, акумуляція, систематизація та аналіз актуальної інформації, яка надходить від асоціацій, та розповсюдження такої інформації серед підрозділів університету.