Однією з основних тенденцій сучасного розвитку університетів є їх комерціалізація, що проявляється у формуванні міжнародного ринку освітніх і наукових послуг з окремими статтями експорту – експорту освітніх послуг іноземним студентам і міжнародним трансфером знань, технологій. У такому контексті розвивається нинішня зовнішньоекономічна складова діяльності університетів. Особливої актуальності такий вид діяльності набуває для технічних університетів з урахуванням їх ролі в формуванні та розвитку інноваційної економіки, з огляду на перетворення суспільства під впливом Четвертої промислової революції, впровадження Індустрії 4.0 і забезпеченні сталого розвитку окремих держав і регіонів.

 

Ринки освітніх послуг

Інформаційні бюлетені