Відділ зовнішньоекономічної діяльності є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, компаніями та організаціями.

Основною задачею відділу є розвиток партнерства з країнами Південно-Східної Азії, зокрема з Китайською Народною Республікою та Республікою Корея як ключовими партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Основними завданнями Відділу є:

 • Координація дій структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності.
 • Вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг університету з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг.
 • Координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордоном.
 • Здійснення координації діяльності спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами.
 • Координація створення спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, як в Україні, так і за кордоном.
 • Забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями при вирішенні питань у галузі зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Підготовка необхідних вихідних документів для укладання зовнішньоекономічних договорів, супровід та координація їх виконання.
 • Здійснення збору, вивчення, систематизації, поповнення та збереження інформаційних матеріалів, що характеризують діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва та трансферу освітніх послуг.
 • Підвищення конкурентоздатності університету за кордоном.
 • Вивчення діяльності конкурентів на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг, їх сильних і слабких сторін.
 • Розповсюдження інформації та пропозицій університету та його підрозділів серед зацікавлених осіб.
 • Підготовка проектів документів, необхідних для ведення зовнішньоекономічної діяльності університету.
 • Консультації і роз’яснення з питань зовнішньоекономічної діяльності.