Команда

 Шишолін Андрій Павлович

Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності

 Напрями діяльності:

– вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг.

– ведення переговорів з іноземними партнерами;

– координація дій структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва з питань роботи ВЗЕД;

– координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордоном;

– координація створення спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, як в Україні, так і за кордоном;

– забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями (органами державного управління, митними органами, органами сертифікації, торгово-промисловою палатою та ін.) при вирішенні питань у галузі зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, трансфер знань та освітніх технологій


lera Русскова Валерія Андріївна

Спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

– складання обґрунтувань по встановленню, підтримці і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків із зарубіжними партнерами;

– аналіз ринку освітніх послуг в країнах-партнерах;

– супровід трансферу освітніх послуг;

– супровід організації спільної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, трансферу знань, як в Україні, так і за кордоном. 


eugenia Довгопол Євгенія Олександрівна

  Спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

  Напрями діяльності:

– моніторинг та аналіз освітніх систем країн-партнерів;

– збір інформації про активні грантові програми та проекти, пов`язані з інтернаціоналізацією освіти і науки та спільними освітніми структурами.

– аналіз ринку освітніх послуг в країнах-партнерах;

– супровід трансферу освітніх послуг. 


lyudmila_petrovna2 Гоголь Людмила Петрівна

Спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

– вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг (країни СНД);

– консультації з питань міжнародного трансферу освітніх послуг заінтересованим підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– моніторинг змін в законодавстві України, а також країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;

– супровід трансферу освітніх послуг.


Чорний Іван Дмитровичjb

Спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

– супровід англійською мовою зовнішньоекономічних контрактів, інформаційної, рекламної продукції КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– підготовка англійською мовою аналітичних довідок та контенту веб-сторінки ВЗЕД;

– вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг (країни Африки та Латинської Америки), регулярний збір, накопичення, обробка відповідної інформації англійською мовою;

– моніторинг змін в законодавстві країн, з якими університет підтримує зовнішньоекономічні відносини, з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;

– підготовка листів англійською мовою, систематизація та збереження поточної кореспонденції ВЗЕД;

– супровід трансферу освітніх послуг.


Коновалова Надія Сергіївна

Спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

Напрями діяльності:

– інформаційний супровід міжнародної діяльності університету, аналіз освітніх систем країн-партнерів, міжнародного ринку освітніх послуг;

– робота з міжнародними грантовими програмами та проектами з інтернаціоналізації освіти і науки, міжнародного трансферу освітніх послуг, спільними освітніми структурами, супровід трансферу освітніх послуг;

– надання практичної допомоги та консультацій підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського в налагодженні ділових контактів з партнерами з питань міжнародного трансферу освітніх послуг;

 – супровід та коригування програми інтернаціоналізації, стратегії управління міжнародною та зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародної маркетингової стратегії університету;

– супровід впровадження міжнародних стандартів та проектного підходу у міжнародну діяльність університету.


Окрім штатних співробітників в роботі Відділу беруть участь наші однодумці.