Факультет готує фахівців у сфері управління, соціальної роботи і права. Фахівці адміністративного менеджменту та соціальної роботи займаються плануванням, організацією праці, збором і обробкою інформації, впровадженням інновацій, дослідженням соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням соціального обслуговування та захисту населення, наданням кваліфікованої допомоги різним соціальним , віковими, етнічними групами та окремим особам. Вони працюють в сфері соціального планування та соціальної політики в організаціях та установах усіх форм власності, а також в громадських організаціях.

Студенти-правознавці в процесі навчання отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату та арбітражного процесу. Після випуску вони успішно працюють в правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатуру, в установах банків та юридичних службах державних і комерційних установ.

Контактна інформація

Декан факультету: к. філос. н., доцент Мельниченко Анатолій Анатолійович
Адреса: пр. Перемоги, 37, навчальний корпус 7, кімната 513
Телефон: +38 (044) 204-90-22
e-mail: fsp@kpi.ua
Офіційний сайт: fsp.kpi.ua

Завантажити Інформаційний пакет ФСП у форматі .pdf

Русский язык
пдф
English
пдф
Українська
пдф