Фізико-математичний факультет готує фахівців з фундаментальних, прикладних проблем в різних галузях сучасної фізики – від аеро- і гідродинаміки до фізики атомного ядра і елементарних частинок з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки.

Випускники факультету працюють фахівцями в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу і нелінійних явищ, астрофізики, інформаційних технологій у фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії, науковими співробітниками, викладачами у вищих навчальних закладах, системними аналітиками державних і комерційних установ.

Контактна інформація

Декан факультету: д. т. н., професор Ванін Володимир Володимирович
Телефони: +38 (044) 204-82-51, 204-82-43, 204-96-27
e-mail: fmf@kpi.ua
Офіційний сайт http://fmf.kpi.ua

Завантажити Інформаційний пакет ФМФ у форматі .pdf

Русский язык
пдф
English
пдф
Українська
пдф