Глобальний інноваційний індекс +2015

инноваГлобальний інноваційний індекс 2015  в його 8-му  виданні цього року публікується INSEAD та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), агентством Організації Об’єднаних Націй.

Глобальний інноваційний індекс має на меті висвітлити аспекти різноманітних інновацій та створити інструментарій, що допоможе в адаптації політики до сприяння довгостроковому зростанню доходів, результує в поліпшену продуктивність і зростання зайнятості.

За результатами досліджень Україна увійшла до групи країн із рівнем доходу нижче середнього.

Серед індексів, що демонструють сильні сторони України, можна помітити наступні:

  • Коефіцієнт ефективності інновацій,
  • Витрати на освіту,% ВВП,
  • Випускники в галузі науки і техніки,%.
  • Простота отримання кредиту *,
  • Створення знань
  • Темпи зростання ВВП ППС $ / робітник,%  та інші.

Слабкими сторонами вважаються наступні сфери: бізнес-середовище, простота рішення щодо неплатоспроможності, простота сплати податків, ВВП, екологічна стійкість, інвестиції, культурна сфера у частині створення національних художніх фільмів тощо.

Джерело інформації: The Global Innovation Index