“ІНІЦІАТИВА ДОСКОНАЛОСТІ” – ІННОВАЦІЙНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА НІМЕЧЧИНИ

Инициатива СовершенстваІніціатива досконалості – це інноваційна національна програма, спрямована на підтримку передових досліджень та покращення якості німецьких університетів і науково-дослідних інститутів, що сприяє зростанню привабливості Німеччини як міжнародно визнаного центру науки та освіти. Фінансування по конкурсній програмі відбувається за трьома напрямами: вищі школи, осередки досконалості, інституційні стратегії. Очолює конкурс міжнародне журі.

Офіційне затвердження програми відбулось у 2005 р. Відповідальність за її адміністрування було покладено на незалежну організацію Німецький дослідницький фонд (DFG), заснований ще у 1951 р., що сьогодні є центральною організацією самоврядування науки у Німеччині. Згідно статуту фонду, він займається розподіленням коштів, отриманих від держави та приватних осіб в інтересах підтримки німецької науки. Окрім DFG, програмою опікується і Німецька рада природних і гуманітарних наук як провідний консультативний орган країни в галузі наукової політики (Wissenschaftsrat).

З моменту свого старту ініціатива досконалості надихає не тільки університетські заклади, що отримують грантові кошти, а увесь німецький сектор вищої освіти. Окрім просування новітніх досліджень, програма сприяє розвитку нових правил та структур у науково-дослідній сфері країни, таких як: розробка прозорих угод з працевлаштування дослідників та об’єктивної оцінки їх діяльності, залучення до наукових проектів дослідницьких команд нового інноваційного формату, поряд з традиційними колективами професорів.

Програма Вищої школи відіграє важливу роль у розвитку конкурентоздатних на міжнародному рівні дослідницьких центрів у Германії, виступаючи ефективним інструментом просування наукової кар’єри молодих дослідників. Кожна вища школа створюється у широкій науковій галузі, на інноваційній основі займається питаннями розвитку нових знань, має структуровану програму навчання і її очолюють провідні вчені. На ІІ етапі ініціативи досконалості (2012-2017 рр.) планується, що кожна вища школа отримає фінансування від 1,2 до 1,8 млн. євро в рік протягом п’яти років. У даний час ініціативою підтримується 45 шкіл.

Завдяки програмі розвиваються стратегічні дослідні коллаборації за участю видатних глобальних партнерів, що сприяє укріпленню конкурентоздатності країни на світовій арені.

Джерела інформації:

http://www.edu-trends.info/excellence-initiative/

http://www.rsci.ru/grants/fonds/102.php