Інтерв’ю Андрія Шишоліна газеті “Київський Політехнік”: Зовнішньоекономічна діяльність КПІ

Начальник Відділу зовнішньоекономічної діяльності Андрій Шишолін нещодавно давав інтерв’ю для головної газети нашого Університету – «Київський Політехнік».

Про що ж була розмова?

 

Hand2– Шановні колеги, пропоную подивитися на університет як на звичайне підприємство, яке здійснює свою роботу відповідно до законів ринку. Головною функцією університету, безперечно, є надання освітніх послуг. Залежно від рівня затребуваності, вони можуть реалізовуватись як в Україні, так і поза її межами. У сучасній ситуації спрямованості університету до автономії та фінансової незалежності, ВНЗ має постійно розширювати власні національні кордони, в тому числі у питанні джерел грошових надходжень. І тут на допомогу приходить зовнішньоекономічна діяльність як один із найважливіших напрямів сучасного розвитку університету. Її внутрішній зміст складає сукупність заходів науково-освітньої діяльності, орієнтованих на світовий ринок, з урахуванням форм і методів роботи на зарубіжних ринках, а також наявних тенденцій.

Координацію цього напряму активності ВНЗ здійснює наш відділ. Як і структурний підрозділ з організації зовнішньоекономічної діяльності будь-якого підприємства, відділ у своїй роботі має виконувати низку важливих функцій задля підтримки ефективної діяльності університету: від моніторингу ключових тенденцій міжнародних освітніх ринків до організації довготривалих відносин із зарубіжними партнерами.

– Давайте почнемо з самого початку. Що включає в себе зовнішньоекономічна діяльність університету?

Взагалі, якщо розглянути напрями зовнішньоекономічної діяльності в університеті, то серед них слід назвати, насамперед, такі: надання послуг у сфері освіти, участь у міжнародних проектах і програмах, залучення іноземних інвестицій, створення спільних міжнародних структур, трансфер освітніх послуг та технологій, супровід проектів з благодійної та гуманітарної допомоги, пошук проектів з міжнародної технічної допомоги, інформаційно-аналітичне забезпечення та інші.

– Добре, а яке ж місце посідає освітній процес? У який спосіб він може бути пов’язаний із зовнішньоекономічною діяльністю?

– Навчання, як основна функція університету, повинно стати важливою, власне, найважливішою складовою його зовнішньоекономічної діяльності. При цьому ми можемо перетворити її і на “найбільш дохідного коника”. Всі аспекти надання освітніх послуг на платній основі для іноземних громадян чітко визначені законодавством – це навчання та стажування студентів, аспірантів, докторантів; надання другої вищої освіти; організація курсів підвищення кваліфікації (денних і дистанційних); підготовка молодих людей до вступу у ВНЗ та до зовнішнього незалежного оцінювання; організація та підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня PhD або доктора наук та безпосереднє проведення захисту.

– Отже, учасниками зовнішньоекономічної діяльності в університеті можуть бути… А, власне, хто саме?

– На рівні підрозділів – це, звичайно, кафедри, факультети, інститути, центри, інші структурні підрозділи університету, що опікуються питаннями навчальної роботи, науки та інноватики, навчально-виховної роботи, перспективного розвитку, міжнародного співробітництва. Але не тільки вони – офіційні структури. Все починається з людини, з творчої ініціативи окремого співробітника. У цьому процесі можуть брати участь і наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в НТУУ “КПІ”, фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, та інші працівники університету. А от координувати цю роботу і допомагати тим, хто нею займається, доручено нашому відділу.

– Як саме допомагати?

– Насамперед, це правова, інформаційно-методична і організаційна допомога. Скажімо, в юридичному супроводі певних проектів, у вирішенні організаційних питань створення спільних з університетом освітньо-наукових структур за національними законодавствами країн їх розташування, у роботі з трансферними мережами тощо. А ще ми в змозі надавати послуги з маркетингу. Відділ розпочав видавати інформаційний бюлетень з питань зовнішньоекономічної діяльності для деканів факультетів, директорів інститутів та їх заступників, завідувачів кафедр та керівників інших підрозділів, які працюють або мають наміри розпочати працювати у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Перший його випуск побачив світ у листопаді.

Я б сказав, що зараз діяльність відділу дуже різнопланова, і продовжує вдосконалюватись, як і вдосконалюється професійна підготовка та рівень знань його співробітників. Ми хочемо вчитися і розвиватися далі, крокуючи в ногу зі світовими тенденціями та викликами. Саме місце роботи зобов’язує. Понад те, тісна співпраця з колегами в особі факультету менеджменту і маркетингу теж не може не впливати позитивно. Нині ми співпрацюємо у дослідженні регіональних ринків освітніх послуг, світового досвіду освітньої сфери та її адаптації до національних реалій.

– Попри нові можливості, які могла б відкрити для наших факультетів та інститутів співпраця із закордонними партнерами, успіхи в цій сфері не дуже великі. Чому так?

– Насправді, серйозною проблемою є те, що співробітники багатьох кафедр поки що не бачать у міжнародній діяльності реального механізму, який може допомогти їм вирішувати проблеми підрозділів. Щоправда, цей психологічний бар’єр поступово долається. Не так швидко, як би нам того хотілося, але зрушення вже є.

А з повним текстом можна ознайомитися на основній веб-сторінці нашого Університету або перейти за посиланням.