Важливою новиною та значною подією у житті Відділу стало розширення його партнерських відносин. Незважаючи на назву,  ми радо налагоджуємо і внутрішні звязки з близькими сусідами та однодумцями з рядів КПІ, що мріють, як і ми, вивести Університет на новий рівень діяльності, нехай маленькими, але впевними кроками.

Так, нам пощастило знайти однодумців та надійних партнерів, які поділяють наші ідеї та сподівання.

Окрім постійних членів команди Відділу зовнішньоекономічної діяльності, сприяння розвитку міжнародного співробітництва КПІ надають представники факультетів та інститув нашого славетного Університету. 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрофесіонал, мудра людина та просто чарівна жінка – Алла Рашидівна Дунська.

Кандидат економічних наук, доцент  кафедри менеджменту.

Автор близько 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 1 одноособового навчального посібника з грифом МОН, 2 навчальних посібників у співавторстві, 1 одноосібної монографії та 4 монографій у співавторстві, 45 статей у наукових фахових виданнях.

Статті Дунської А.Р. опубліковані у провідних наукових виданнях Росії, Німеччини, Болгарії, Франції. Дунська А.Р. є автором одноособового навчального посібника з грифом МОН «Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика», єдиного в Україні посібника, в якому значна увага приділена практичним аспектам застосування теоретичних концепцій зовнішньоекономічної діяльності.

Є активним учасником и доповідачем на всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема за межами України (Росія, Польща, Болгарія, Швейцарія). Бере участь у науковій роботі кафедри та факультету, зокрема є керівником наукового студентського гуртка «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», постійними членами якого є студенти 3-5 курсів кафедри менеджменту.

Сфера наукових інтересів: управління зовнішньоекономічною діяльністю, стратегічне управління інноваційним розвитком, мікроекономічне моделювання.

Викладає дисципліни: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, мікроекономіка.


DSC_0560

 

Нереально креативний та вдумливий спеціаліст, знавець своєї справи –  Сергій Васильович Войтко.

Доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки.

Войтко Сергій Васильович – відомий вчений в економічний сфері, а саме в економіці підприємств наукомістких, високотехнологічних сфер, закінчив у 1996 році радіотехнічний факультет НТУУ «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю “Конструювання та технологія радіо­електронних засобів».

С. В. Войтко – вчений у таких сферах економіки та управління як економіка підприємства, міжнародна економіка, управління розвитком наукомістких підприємств. Результатом наукової роботи є науковий напрям – управління розвитком наукомістких підприємств з врахуванням виробничо-комерційного досвіду функціонування транс­національних компаній.

Є науковим керівником Навчально-наукової лабораторії світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку в НТУУ «КПІ». Член Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Безпосередньо брав участь у виконанні науково-дослідних робіт фундаментального та прикладного напрямів МОН України, а також госпдоговірних тематик Міністерства фінансів, МЧС, міжнародних проектів з Білоруссю.

Сергій Васильович є автором близько 100 фахових статей у виданнях України та інших країн, автор і співавтор 20 навчальних посібників і монографій. С. В. Войтко брав участь в організації та проведенні наукових конференцій, виступав з лекціями та науковими доповідями в Білорусі, Російській Федерації, Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Словаччині, Польщі та Україні.

Наукові інтереси: економіки та управління як економіка підприємства, міжнародна економіка, управління розвитком наукомістких підприємств, сталий розвиток.

Викладає дисципліни: міжнародна економіка, економіка та організація виробництва, інтелектуальна власність, транснаціональні корпорації.


35_45_1

Ще одна чарівна жінка та надзвичайно позитивна людина – Тетяна Сергіївна Жук. 

Кандидат хімічних наук, асистент кафедри Органічної хімії та технології органічних речовин, відповідальна за міжнародну діяльність.

Бере активну участь у міжнародних та національних заходах та конференціях: Українська конференція з органічної хімії, European Winter School on Physical Organic Chemistry (Catalysis), 11th International Workshop on Polymer 11th 11th International Workshop on Polymer Reaction Engineering, Міжнародна наукова конференція з хімії «Київ–Тулуза», XVII Conference of young scientists and student-chemists of Southern region of Ukraine with International Participation.

Має числені публікації в наукових виданнях світового рівня: Theoretical and Experimental Chemistry, Organic Letters.

 

 


Якщо бажаєте знайти особу, яка поєднує в собі фахівця, кмітливця увкаста нескінченну доброзичливість, то це Олексій Володимирович Миронюк.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

Автор близько 30 статей у наукових фахових виданнях. Зареєстровано 3 патенти України на винаходи.  Бере участь в науковій роботі кафедри та факультету.

Зокрема, є заступником зав. кафедри хімічної технології композиційних матеріалів з наукового напрямку. Відповідальний від кафедри за роботу з студентами Малої академії наук України, відповдалний за працевлаштування студентів спеціальності „технологія переробки полімерів”.

Є учасником міжнародних конференцій та програм перепідготовки кадрів, зокрема Associate Program’2013, OPCW.

Сфера наукових інтересів: функціональні полімерні композиційні матеріали, супергідрофобні поверхні ієрархічного типу, ідентифікація та реінжиніринг функціональних покриттів, розробка новітніх ресурсо- та енергозберігаючих матеріалів.

Викладає дисципліни: полімеризаційні матеріали, матеріалознавство полімерів та еластомерів, інструментальні методи хімічного аналізу композиційних матеріалів, спеціальні методи дослідження полімерних композитів, теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних матеріалів.

Керує виконанням дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

 

 


Якщо Ви бажаєте долучитися до нашої спільної місії – радо розглянемо будь-які пропозиції!

Звертайтеся до нас: контакти