ПЕРШИЙ ПЛАН ДІЙ “ERAvsCORONA”

Короткострокові координовані
дослідження та інновації

(За матеріалами Європейської Комісії)

Лідери ЄС мають твердий намір зробити все можливе для підтримки досліджень, координації зусиль та пошуку синергій у межах Європейської наукової і дослідницької спільноти. Також підкреслюється, що існує необхідність обміну науковою інформацією, як у межах ЄС, так і у світовому масштабі. Планується збільшити та прискорити підтримку Європейських дослідницьких груп і компаній у цьому напрямку. 26 березня 2020 року Президент Європейської комісії Урсула вон дер Лейен і Президент Європейської ради Шарль Мішель заявили, що ”Європа готова організувати міжнародний онлайн захід для забезпечення адекватного фінансування з метою розробки та впровадження вакцини проти COVID-19”.
Під час неформальної відео конференції 7 квітня 2020 року міністри, що відповідають за дослідження та інновації, підтримали перші 10 пріоритетних дій Першого плану ERAvsCorona, який є результатом діалогу між підрозділами Комісії і національними міністрами [1]. План включає тільки перші короткострокові координовані дії. Він окреслює ключові заходи, які Комісія та країни члени ЄС мають запровадити зараз для координації дій, обміну інформацією та сумісної підтримки досліджень та інновацій згідно до цілій та інструментів Європейського наукового простору. Координація також є важливою умовою для активізації міжнародного співробітництва, суттєвого для вирішення проблем коронавірусу.
Цей перший план дій ERAvsCorona буде регулярно оновлюватись Комісією та національними адміністраціями, як і інші координовані дії в галузі досліджень та інновацій, які можуть запроваджуватись на короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому термінах.

10 пріоритетних дій для координації досліджень та інновацій:

 1. Координація фінансування досліджень та інновацій, спрямованих на подолання коронавірусу
  Ці дії спрямовані на те, щоб надати національним урядам можливості працювати у більш тісному контакті та координувати свої дії через співробітництво на рівні Програми.
 2. Поширення та підтримка широкомасштабних клінічних випробувань у рамках ЄС для лікування пацієнтів хворих на коронавірус
  Ці дії спрямовані на збір додаткового фінансування для поширення та підтримки впровадження широкомасштабних, клінічних випробувань у багатьох центрах по всій Європі.
 3. Нове фінансування інноваційних і оперативних підходів до охорони здоров’я для подолання коронавірусу і швидкого отримання результатів щодо стану суспільства та високого рівня готовності системи охорони здоров’я
  Ці дії спрямовані на фінансування інноваційних підходів для дослідників та новаторів з метою швидкого отримання результатів важливих для суспільства, які мають фокусуватись на (1) Відповідь на соціальні та економічні наслідки пандемії; (2) Медичні технології та застосування інформаційних технологій; (3) Готовність системи охорони здоров’я (включаючи виробництво).
 4. Посилення підтримки інноваційних компаній
  Ці дії спрямовані на фінансування інноваційних підходів для дослідників та новаторів з метою швидкого отримання результатів важливих для суспільства, які мають фокусуватись на (1) Відповідь на соціальні та економічні наслідки пандемії; (2) Медичні технології та застосування інформаційних технологій; (3) Готовність системи охорони здоров’я (включаючи виробництво).
  Ці дії спрямовані на посилення підтримки пілотного проекту Прискорення Європейської інноваційної ради Горизонт 2020 з використанням більш ніж 1000 застосувань, пов’язаних з коронавірусом, які були отримані Програмою (від загальної глобальної кількості біля 4000) для підтримки найкращих застосувань.
  Також метою є посилення підтримки фінансових інструментів для рішення проблем коронавірусу. Це допоможе забезпечити фінансову підтримку швидкої розробки і впровадження вакцини проти коронавірусу/підвищення якості найкращих виробничих практик і можливостей підприємств країн ЄС.
  Це також включає створення Платформи Європейської інноваційної ради з проблем корона вірусу для поєднання зусиль відповідних підрозділів і експертних груп для стимулювання стартапів, малих і середніх підприємств, обміну ідеями щодо інновацій в галузі боротьби з корона вірусом і зв’язками з інвесторами, постачальниками, корпораціями та іншими.
 5. Створення можливостей для інших джерел фінансування досліджень і та інновацій для
  боротьби з коронавірусом

  Ці дії спрямовані на присудження відзнаки відмінності найкращим інноваціям, впровадженим малими та середніми підприємствами/стартапами, які були оцінені як відмінні, але не були вибрані для фінансування по програмі Європейської інноваційної ради. Такі підприємства зможуть подати свої контактні дані до адміністрації Структурного фонду. Ці дії передбачають позитивне рішення щодо державної підтримки, яке забезпечує наявність відзнаки відмінності в галузі боротьби з COVID19. У цьому випадку можуть використовуватись додаткові джерела фінансування, наприклад, національне/регіональне фінансування, приватні фонди, InvestEU та інші.
 6. Створення системи єдиного інформування щодо фінансування досліджень та інновацій спрямованих на боротьбу проти коронавірусу
  Платформа “ERA Corona” буде містити повний огляд інформації щодо усіх ініціатив з фінансування досліджень та інновацій по коронавірусу. Див:European Research Area (ERA) corona platform
 7. Створення спеціальної групи на високому рівні з питань досліджень та інновацій для боротьби з коронавірусом
  Не дублюючи існуючі структури, така нова спеціальна група високого рівня зможе давати рекомендації щодо можливих дій в рамках ЄС для визначення середньо і довгострокових пріоритетів і комунікацій з суспільством стосовно координованих дій в галузі досліджень та інновацій для вирішення проблеми коронавірусу.
 8. Доступ до дослідницької інфраструктури
  Наявність сервісів, що надаються дослідницькими інфраструктурами (аналітичні дані, біологічні проби, реагенти, лабораторні дані, постійна підтримка, інфраструктура суспільних наук та інше) і дані, які вони можуть надати (наприклад, для повторного тестування отриманих даних та оцінки соціальних ефектів та ефективної відповіді на виклики пандемії) є дуже важливими для вчених, які вирішують проблему коронавірусу. Нові можливості (включаючи високо потужні компьютери і штучний інтелект) також мають застосовуватись, і дуже важливо скоординувати надання таких даних через кордони країн.
 9. Платформа обміну науковими даними
  Ці дії спрямовані на створення Європейської платформі обміну даними по TSARS-CoV-2 та інформацією по коронавірусу, зв’язаними з Європейським хмарою відкритої науки. Це допоможе забезпечити швидкий обмін науковими даними для прискорення наукових досягнень. Дослідники мають забезпечити оперативний і повністю відкритий доступ і обмін результатами досліджень (даними, моделями, послідовністю виконання робіт), які мають бути наскільки можливо коректними на даний час.
 10. PanEU хакатон для мобілізації Європейських дослідників і суспільстваto
  Комісія здійснює патронаж над Пан-Європейським хакатоном (#EUvsVirus), який буде організовано через коаліцію з організаторами хакатонов в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Германії, Греції, Угорщині, Ірландії, Італії, Латвії, Литві, Мальті, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії і Швеції. Цей хакатон має скоротити час на втілення інноваційних рішень, розроблених стартапами та державними діячам, оскільки дослідники зможуть використати роботу, яка уже була зроблена, замість того, щоб починати все з початку або перероблювати те, що вже було зроблено іншими науковцями. Також очікується, що інформацію про інноваційні рішення буде передано у лікарні і керівні органи інших країн членів ЄС. Запланована дата хакатону 24-26 квітня 2020 року.

Вихідний документ див. тут

___________________________________
[1] Цей документ був підготовлений офісом Генерального директора з досліджень та інновацій з метою комунікації. План дій “ERAvsCorona” є сервісним документом і не обмежує будь-яких дії Комісії та країн членів ЄС у цій галузі .