Рейтинги університетів змінюються. Але чи покращуються вони?

(ресурс) 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200622094118512 

Олена Пітербауер 22 червня 2020 року 

Глобальний рейтинг університетів та їх вплив – явище 21 століття. Ефекти від запуску першого глобального університетського рейтингу у 2003 році, Академічного рейтингу світових університетів (ARWU, або Шанхайський рейтинг), були майже одразу відчуті. Подальший сплеск нових рейтингів, а також недавнє зростання спеціалізованих рейтингів свідчать про постійний інтерес до них – незважаючи на критику. 

Ця критика стосується відносної легкості, з якою можна маніпулювати деякими показниками (наприклад, співвідношення студент та персонал). Іншим викликом є процеси відбору, результати яких призводять до остаточного переліку показників. Вони часто ґрунтуються на суб’єктивних упередженнях, заснованих на історичних і культурних нормах, і їх застосування, як правило, сприяє історично відомим університетам, що інтенсивно працюють з дослідженнями в англосаксонських та північноамериканських регіонах, з великим досвідом природничих наук. Як результат, багато з тих установ, які однаково, але по-різному прекрасні, залишаються непоміченими. 

Плюси і мінуси 

Тим не менш, привабливості рейтингів здається важко уникнути. Дослідження Європейської асоціації університетів (EUA) 2014 р. “Про ранжирування інституційних стратегій та процесів” показало, що більшість установ вважають, що ранжирування, як правило, позитивно впливає на репутацію їхньої установи, що свідчить про те, що найбільша користь рейтингів – це видимість, яку вони пропонують установам. 

Це ж дослідження встановило, що університети приділяють пильну увагу результатам ранжирування, навіть коли вони усвідомлюють та критикують методологічні та концептуальні недоліки рейтингів. 

Однак є приклади нецільового використання рейтингів, а спадний показник або відсутність виступу в університетському рейтингу можуть мати серйозні наслідки. Нещодавно проведене дослідження EUA, яке досліджувало використання показників у європейській вищій освіті, показало, що результати національних та міжнародних рейтингів враховують деякі формули фінансування на національному або системному рівні. 

Цей самий звіт показав, що існує загальний брак показників, які використовуються в рейтингах, які стосуються конкретно навчання та викладання. У світлі цього висновку викликає занепокоєння той факт, що звіт Комітету Лісабонської конвенції про визнання за 2016 рік показав, що не зовсім рідкісною практикою є така, що рішеннях про визнання, якщо мова йде про кваліфікацію, отриману в закордонному закладі, ґрунтується на позиції установи в одному або кілька рейтингах. 

Визнання в академічному просторі європейської вищої освіти регулюється Лісабонською конвенцією про визнання. Отже, практика базування рішень про визнання частково на результатах ранжування є і зайвою, і помилковою. 

Рейтинги університетів різноманітні 

За останнє десятиліття було розгорнуто безліч спеціалізованих та нетрадиційних рейтингів. У 2014 році був опублікований перший рейтинг U-Multirank. Незважаючи на свою назву, U-Multirank – це не класифікація в традиційному розумінні, а “багатовимірний підхід, орієнтований на користувачів”, який дозволяє порівняти ефективність у п’яти областях діяльності університету та на рівні конкретних навчальних програм. 

Крім того, було розроблено декілька вузькоспеціалізованих тематичних рейтингів, таких як рейтинги світового університету GreenMetric, орієнтовані на стійкість, класифікація навчальних рейтингів Times Higher Education (THE) для вищої освіти (The European Higher Education (THE)) та рейтинг впливу, які мають на меті оцінити, наскільки інститути підтримують досягнення цілей ООН щодо сталого розвитку. Одночасно досліджується можливість розробки рейтингу університетів на основі власного капіталу. 

Одним із цікавих результатів є те, що установи, які, як правило, знаходяться в менш вигідному становищі у більш усталених, неспеціалізованих міжнародних університетських рейтингах, отримують видимість у спеціалізованих рейтингах. 

Наприклад, у рейтингу впливу 2020 року THE Impact Rankings https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall , деякі університети, які зазвичай знаходяться на вершині більш усталених, відомих рейтингів, взагалі не фігурують, тоді як університет з найвищим балом у цьому рейтингу – Оклендський університет – має 179 рейтинг в тому ж році випуску THE World University Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats . 

Це, загалом, позитивна подія, оскільки дозволяє університетам, які зазвичай не перебувають у таблицях ліги, вийти в центр уваги. Це також може послужити стимулом для зацікавлених кол інституцій, головне студентів, вивчити, який університет поділяє їхні цінності та інтереси. 

Досі страждає від відомих питань 

Незважаючи на те, що спеціалізовані рейтинги можуть запропонувати більшу видимість менш видатним університетам, вони все ще використовують ті самі несправні методології та показники, які можуть призвести до спотворених результатів. 

Наприклад, інституційний рейтинг U-Multirank вимірює «міжнародну орієнтацію закладу» за допомогою набору з шести показників, які зводять інтернаціоналізовану освіту до мови та мобільності або транскордонних питань, таких як «бакалаврські програми з іноземних мов», «мобільність студентів» або “міжнародні докторантури”. 

Проте міжнародність орієнтації закладу визначається (або повинна бути визначена) набагато ширше, ніж транскордонна діяльність та використання іноземної мови, і, наприклад, повинна охоплювати зміст курсу, підготовку викладачів, позакласну діяльність та допоміжні послуги, як було підкреслено в нещодавньому звіті тематичної групи однолітків EUA Learning and Teaching https://eua.eu/downloads/publications/eua%20report%20internationalisation_web.pdf , Інтернаціоналізація у навчанні та викладанні. 

Отже, для оцінки міжнародної орієнтації установи, знадобиться абсолютно складніший набір показників. Більше того, багато показників також підлягають зовнішнім факторам. Особливо це стосується показників, пов’язаних з мобільністю, на результати яких, ймовірно, впливатимуть протягом наступних років через нинішню пандемію коронавірусу та наслідки карантину. 

Усі ці питання означають, що до рейтингів та їх результатів потрібно ставитися обережно, і не слід їх поспішно використовувати для будь-яких процесів прийняття рішень з високим впливом. 

Як було підкреслено в нещодавно опублікованому звіті EUA https://eua.eu/downloads/publications/indicators%20report.pdf , є обмеження в тому, що можуть розповісти показники, використовувані рейтингами. 

Таким чином, якщо на них звертаються в дискусії про якість, вони завжди повинні доповнюватися інформацією, отриманою за допомогою інших інструментів, спрямованих на оцінку результативності у вищій освіті. Таким чином, дебати були б більш нюансовані і, таким чином, могли б краще відобразити складності ландшафту вищої освіти. 

Хелен Пітербауер – керівник політики та проектів Європейської асоціації університетів (EUA), спеціалізується на навчанні та викладанні. Ця стаття також опублікована в блозі EUA’s Expert Voices https://www.eua.eu/resources/expertvoices/169-universitiesservingthecommunityinthemidstofcovid-19.html .