В Україні з’явиться новий вид освіти – професійна перед вищою

Усі українці зможуть безкоштовно отримати професійну освіту, перед вищою за рахунок держбюджету.

9 липня 2019 року у виданні «Голос України» опубліковано Закон України «Про фахову передвищу освіту», який набере чинності 9 серпня 2019 року.

Законом визначено порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та врегульовано суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначено компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.

Законом встановлено основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створено умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

У Законі сформовані основні вимоги до організації ефективного та результативного освітнього процесу, особливості забезпечення доступу до якісної фахової передвищої освіти, окреслені права та обов’язки учасників освітнього процесу тощо.

Вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів – це буде рівень фахової передвищої освіти; освіта дорослих стане більш гнучкою – людина зможе отримати кілька професійних утворень за бюджетні кошти протягом життя; заклади отримають нову систему державного фінансування; студенти зможуть вільно вибирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти, – пояснили у Міністерстві освіти та науки України.

Загалом же закон закладає такі зміни:

  • запроваджуються елементи корпоративного управління закладами, що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюватиме над стратегічним розвитком закладу, шукатиме додаткові джерела фінансування, зможе впливати на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності;
  • обрання керівника передбачатиме рейтингове голосування колективу. Крім того, строк перебування на посаді буде обмеженим;
  • заклади готуватимуть фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем;
  • нова система державного фінансування: субвенція з держбюджету покриватиме здобуття повної загальної середньої освіти, а також підготовку за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;
  • не встановлюються обмеження щодо віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;
  • можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві тощо).

В законопроекті передбачено низку механізмів, спрямованих на розвиток освіти дорослих. Приміром, ми заклали можливість для вступу не тільки за результатами ЗНО, а й на базі випробувань у закладі. У такий спосіб українці, які давно закінчили школу і зараз хочуть змінити фах, зможуть безперешкодно вступити до закладу, і навіть більше – отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти. У проекті також є різні форми для отримання фахової передвищої освіти, зокрема, ми розвинули розуміння дуальної освіти. Усе це має стати запорукою як професійного розвитку молодих фахівців, так і трампліном для успіху тих, хто прийшов для здобуття нової професії,– зазначив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

“Наскільки я розумію, цей закон передбачений на те, аби люди могли перед здобуттям вищої освіти визначитися, чи потрібно воно їм. Це дасть молодим людям можливість вибору, чи потрібна їм, зрештою, вища освіта. В Україні купа випускників вузів, але працювати їм за спеціальністю ніде. Отож хай йдуть, отримують професійну освіту і думають – треба їм ставати ще розумнішими і вступати до університету і платити за це гроші чи просто безкоштовно здобути професію і не ускладнювати собі життя ще чотири роки”, – каже студентка вінницького педагогічного університету Діана Колесник.

У майбутньому людина з вищою освітою буде сприйматися інакше, впевнена студентка.

“Саме як особистість, яка свідомо зробила для себе вибір стати розумнішою, а не зупинитися на комфортному рівні. Це усуне проблему великої кількості університетів. Дипломи отримуватимуть тільки розумні люди. Або, як великий мінус, дуже заможні, бо ми не знаємо, що чекає при цьому вищу освіту”, – каже Діана.