Відділ зовнішньоекономічної діяльності

Відділ зовнішньоекономічної діяльності є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського та забезпечує взаємодію університету з іноземними  ЗВО, компаніями та організаціями.

Основною задачею відділу є розвиток партнерства з країнами Південно-Східної Азії, зокрема з Китайською Народною Республікою та Республікою Корея як ключовими партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
ОГЛЯДИ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ІНСТИТУТІВ
І ФАКУЛЬТЕТІВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
КРАЇНА-ПАРТНЕР:
КИТАЙ
КРАЇНА-ПАРТНЕР:
КОРЕЯ
 НОВИНИ