Як треба оновлювати університети під час і після COVID-19

Мені здається, вибір такий: переосмислення або вимирання”
Гордон Гі, колишній президент Університету штату Огайо.

COVID-19 порушив багато аспектів вищої освіти, зокрема способи залучення та зарахування студентів.

Своїм баченням про те, які заходи необхідно реалізувати ЗВО під час кризи, ділиться Маргеріт Денніс – міжнародно визнаний експерт з питань набору, зарахування та утримання студентів. Вона має більш ніж 25-річний досвід консультування в коледжах і університетах США та всього світу.

Авторка вказує на сім основних питань, на які варто звернути увагу в той час, коли COVID-19 вже не буде серйозно впливати на життя людей та спричиняти економічні і освітні проблеми:

 • Прогнозування і перспективне планування, яке буде здійснюватися разом із стратегічним плануванням та доповнювати його.
 • Застарілі бізнес-моделі, які будуть замінені диференційованими структурами ціноутворення.
 • Місця надходження студентів – коледжі та університети в усьому світі, особливо в тих країнах, які сильно залежать від наявності китайських студентів, вже не можуть розраховувати на таку їх кількість, яка була протягом десятиліть.
 • Онлайн-навчання – блокування роботи більшості країн у всьому світі та подальше скасування приватних занять більшістю коледжів та університетів на весняний семестр 2020 року висвітлили потребу та правильність включення онлайн-навчання до всіх майбутніх освітніх парадигм.
 • Зміни в практиці набору та прийому – в Азії та багатьох коледжах та університетах США вступні іспити затримуються. Скасування іспитів SAT, ACT, TOEFL, GRE та GMAT вплине на майбутнє зарахування до бакалаврату та аспірантури у всьому світі.
 • Варіанти зарахування – попереднє дослідження показує, що конкретні когорти студентів з міркувань здоров’я та безпеки обирають навчання ближче до дому. Згідно з доповіддю, опублікованою QS, майбутні азіатські студенти можуть все більше орієнтуватись на внутрішньорегіональні університети. Є дані, що ця тенденція вже відбувається. Наприклад, Малайзія є провідним місцем для студентів в Азії для багатьох регіональних студентів, як і Південна Африка для студентів на африканському континенті.
 • Подорожі – більшість компаній, коледжів та університетів заборонили всі необов’язкові поїздки для працівників. Телеконференції та зум-зустрічі замінили поїздки на великі відстані. Професорсько-викладацькому складу та адміністраторам, надалі, доведеться переоцінити підбір та відвідування академічних конференцій.

COVID-19 поставив вищу освіту з ніг на голову – повністю змінилось все: те, як вербувались студенти в минулому, як і де вони навчались.

У своїй книзі «Інноваційний університет» автори Клейтон М. Крістенсен та Генрі Дж. Айрінг пишуть про нову форму зриву, що настає у вищій освіті, який вимагатиме від традиційних коледжів та університетів принципово змінити спосіб ведення бізнесу, якщо вони хочуть вижити в майбутньому. Затягування ременя та додаткових посилень буде недостатньо для досягнення позитивного результату.

Очільникам університетів, які хочуть добитись успіху, необхідно керувати не ціноутворенням, а інноваціями, і підходити до цього гнучко. Необхідно усвідомити, що створення середовища, яке дозволяє процвітати творчості та інноваціям, є важливим для переосмислення діяльності їхнього закладу. Але необхідно пам’ятати, що після COVID-19 все ж є можливості для збільшення прийому студентів і  утримання їх до моменту випуску.

Інноваційний проректор

У своїй книзі “Дякую за запізнення” оглядач “Нью-Йорк Таймс” Том Фрідман описує роль інноваційного проректора у новому університеті. Це – адміністратор, якому ректор дає повноваження головувати в “Комітеті реформ” і який збирає групу адміністраторів, куди входять, зокрема:

 • керівник проекту та директор з інфраструктури, якому доручається переобладнати аудиторії та лабораторії для забезпечення безпеки.
 • співробітники, що мають досвід у споживацькій поведінці, які можуть підтримувати зв’язок з рекрутерами та керівниками приймальних комісій, щоб визначити заявників, які найімовірніше вступлять на основі тенденцій споживчих витрат;
 • випускник-радник (раніше відомий як реєстратор), що має можливість ознайомити прийнятих студентів з курсами, які потрібно проходити послідовно, щоб закінчити навчання “вчасно”;
 • дослідник, який має досвід у вивченні світових тенденцій, що можуть вплинути на набір та зарахування студентів у майбутньому;
 • консультант, що навчається впродовж життя (раніше відомий як радник з питань кар’єри), якому доручають вирішувати питання стажування та визначати майбутні потреби у робочій силі;
 • один студент першого курсу та один випускник;
 • члени комітету реформ, які можуть вивчати тенденції, алгоритми та дані в режимі реального часу, а потім пропонувати, які суттєві зміни може здійснити їх заклад.

Переосмислений студент

Перш ніж визначати переосмислений університет, важливо визначити переосмисленого студента.

Переосмислений студент – це той, хто вступить до:

 • закладу з усталеними протоколами охорони здоров’я;
 • закладу, у якому потреби студентів ставляться на перше місце;
 • закладу, який знаходиться якомога ближче до дому;
 • закладу з можливістю переривати кредитні проекти;
 • закладу, який на момент прийняття студента пропонує розумний графік отримання ступеня;
 • закладу, який під час прийому призначає консультантів – академічних, фінансових, реєстраційних та з питань кар’єри;
 • закладу з надійними програмами професійного консультування та стажування.

Переосмислене адміністрування

У переосмисленому університеті керівники та відповідальні особи повинні :

 • брати участь у роботі комітету з планування щодо нового бачення;
 • співпрацювати з науковцями з метою виявлення економічних, політичних, технологічних, медичних та соціальних тенденцій, які можуть вплинути на майбутній набір та зарахування;
 • переглядати облікові дані студентів, оцінювати їх успішність, приймати та реєструвати студентів протягом року для узгодження з оновленим річним академічним календарем;
 • проводити віртуальні заходи з рекрутингу та прийому.

Оновлений пакет по прийому має включати:

 • інформацію реєстратора про послідовність курсів, необхідних для закінчення навчання за чотири, три чи два роки. Сюди також включається зразок виписки, що містить не лише курси та оцінки, а й компетенції, досягнуті в кожному курсі;
 • інформацію від фінансового консультанта про те, скільки буде коштувати навчання до моменту випуску, в якій мірі прийнятий студент може розраховувати на отримання грантів і стипендій, та передбачувану суму студентської заборгованості;
 • інформацію про вступ, реєстрацію, фінансову допомогу, утримання, імена та контактну інформацію про кар’єрного радника та випускників;

Приклади переосмисленої університетської практики:

 • Першокурсникам, які вирішили відкласти вступ на семестр чи на рік, дозволяється узгоджений розрив кредитного року.
 • Студенти першого курсу знають тривалість навчання, а також вартість навчання аж до випуску.
 • Студенти першого курсу знають імена всіх своїх консультантів – академічних, фінансових та з питань кар’єрного росту.
 • Деканати та рекрутери зосереджуються головним чином на когортному маркетингу або зарахуванні груп студентів з одного джерела, а менше – на освітніх ярмарках, направленні агентів та відвідуванні окремих шкіл.
 • Плани набору включають інформацію від дослідників та викладачів, які мають досвід у поведінці споживачів.
 • Проректор з питань інновацій співпрацює з головним фінансовим директором, деканатами та викладачами для створення коротших та менш дорогих сертифікаційних програм.
 • Проректор з питань інновацій визначає потенційних партнерів навчальної та сертифікаційної програми та у співпраці з деканами і юридичним персоналом університету укладає договори про комбіновані ступені.
 • Президент або проректор, у співпраці з головним фінансовим директором, створює диференційований план ціноутворення для очного та онлайн-викладання і передає цю інформацію всім наявним та потенційним студентам і їх сім’ям. Збільшення доходу від навчання завдяки кращому утриманню та закінченню навчання враховується в ціновій стратегії, щоб компенсувати зменшення доходу від навчання через скорочення очного навчання.
 • Випускникам разом з дипломами надають виписку з переліком всіх компетентностей, освоєних протягом кожного курсу кожного семестру.
 • Поточні випускники мають список усіх контактів попередніх випускників, який їм надають консультанти з питань кар’єри, а реєстратор у співпраці з бюро випускників контактує з колишніми студентами, повідомляючи їх про нові короткострокові курси та програми сертифікації.

Існує велика кількість можливостей, які можна використати у дедалі непевнішому світі. Потрібно лише адаптуватися і рухатися вперед.

Джерело інформації: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200918114611781