Зовнішньоекономічна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського: від теорії до практики

Сучасні тенденції міжнародного ринку освітніх послуг з новою силою піднімають питання відкритості ВНЗ, їх спроможності відповідати інтеграційним викликам освітньої галузі, відмовлятися від традиційних складових системи в бік гнучкіших інноваційних компонентів, задля підтримки високого рівня конкурентоздатності. У такому контексті зовнішньоекономічна діяльність ВНЗ переходить із площини випадковості у стан її нагальної необхідності.

Для організації та розширення зовнішньоекономічної діяльності в університеті реорганізували відділ зовнішньоекономічної діяльності в межах Департаменту міжнародного співробітництва. Відділ займається координацією зовнішньоекономічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Крім того, задля розширення присутності університету в міжнародному інформаційному просторі та напрямів міжнародної діяльності, посилення зовнішньоекономічної складової створили додаткову структуру – відділ інформаційного та комплексного адміністративного супроводу міжнародної діяльності. Разом з організаційним відділом названі підрозділи наразі здійснюють комплексний адміністративний супровід міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності університету.   

Механізм реалізації зовнішньоекономічної діяльності складається з наступних груп заходів:

Інформаційно-маркетингові заходи – комплекс заходів від формування маркетингових стратегій до поширення інформаційно-рекламних матеріалів, що презентують можливості співробітництва з КПІ ім. Ігоря Сікорського для іноземних партнерів.

Заходи з розширення експорту освітніх послуг  охоплюють пошук та подальший супровід перемовин з іноземним партнером, а також безпосередній процес реалізації спільних проектів.

Заходи з розширення експорту науково-технічних послуг, що спрямовані на комерціалізацію науково-дослідної продукції університету на міжнародному ринку, а також просування додаткових технічних послуг університету для зарубіжних споживачів.

Заходи організаційно-методичного характеру – це комплекс заходів, що забезпечують аудит, внутрішнє консультування та координацію дій структурних підрозділів університету в питаннях здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Однак реальну «дієвість» механізму реалізації зовнішньоекономічної діяльності надає плідна та налагоджена співпраця з іншими департаментами та структурами університету, як-то Центр міжнародної освіти та Науковий парк «Київська політехніка», Юридичне управління, Департамент економіки та фінансів та інші. Важливим спільним досягненням є те, що вдалося поєднати зусилля кваліфікованих фахівців від різних департаментів для забезпечення адміністративного супроводу міжнародних пропозицій та проектів у складі Центральної групи адміністрування міжнародних пропозицій.

Сьогодні відділ зовнішньоекономічної діяльності пропонує широкий спектр практичних сервісів не тільки для іноземних партнерів, але й для факультетів та інститутів. Зокрема, може бути корисним власними маркетинговими дослідженнями іноземних та міжнародних ринків. Не менш важливе значення для факультетів має формування маркетингової стратегії виходу на нові зарубіжні ринки освітніх послуг та відповідні плани просування освітніх продуктів, розробку яких відділ ініціює та реалізує разом з ФММ.

Головними цілями реалізації маркетингової стратегії університету є збільшення контингенту студентів, лідерство в сегменті та збільшення частки ринку. Конкретними кроками на шляху до очікуваних результатів стає формування якісного освітнього продукту, зрозумілої ціни на нього та каналів його розподілу і просування (реклама, формування позитивної громадської думки про університет, стимулювання збуту та інше), що досягається лише у спільній роботі відділу з факультетами.

На сьогодні успішний досвід злагодженого внутрішнього співробітництва відділу з інститутами та факультетами вже мається: ХТФ, ФММ, ФСП, ФАКС, ФЕЛ. Від співпраці з факультетами відділ зовнішньоекономічної діяльності очікує готовність працювати на результат та якісний освітній продукт, при умові повної взаємодії. Зі свого боку, відділ забезпечує підвищення рейтингу факультетів та університету, його вихід на світовий рівень якості освітніх послуг, з відповідними грошовими надходженнями на факультети.

Будь-яка красномовна теорія втрачає значення без конкретних результатів, тому з практичних напрацювань відділу зазначимо наступне:

  • заснування, подальше укріплення та розвиток українсько-китайського партнерського співробітництва. На сьогодні КНР – це важлива країна-партнер для університету. Освітні та наукові проекти реалізуються як з іншими університетами та освітніми закладами, так і з компаніями індустрії та бізнесу. Поточні проекти академічної мобільності вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського дозволяють органічно поєднати освіту, науку та бізнес – відповідно інтереси як уряду, так і університетів та промислових компаній. При цьому важливо, що подекуди зацікавленість у партнерстві з КПІ ім. Ігоря Сікорського спостерігається на більш високому рівні – урядів окремих міст та провінцій КНР, що є показником довіри до рівня якості підготовки фахівців в університеті;
  • розбудова міжнародних зв’язків з Нігерією, шляхом співпраці з ВНЗ країни. Найбільш перспективною формою співробітництва у цьому напрямку є виконання спільних освітніх проектів по типу «Підготовче відділення», що реалізується закордоном безпосередньо у країні перебування абітурієнтів. Не менш цікава партнерам і організація та провадження освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського у Нігерії;
  • формування співпраці з партнерами з Єгипту, що відбувається за декількома освітніми проектами – знову ж таки по типу «Підготовче відділення» та «Подвійні освітні програми (бакалавр та магістр)». Окремо наразі ведуться перемовини щодо участі університету у масштабному міжнародному проекті, ініційованому урядом Єгипту;
  • розвиток співробітництва з Туреччиною, коли партнерів цікавить можливість реалізації окремих короткострокових освітніх курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського дистанційно;
  • реалізація партнерства з індійськими ВНЗ, наприклад, у формі спільних освітніх проектів зі стажування індійських громадян, а також запрошення учених КПІ ім. Ігоря Сікорського до читання лекцій в університетах-партнерах Індії;
  • побудова мережі співробітництва з міжнародними компаніями – світовими лідерами ринків: Huawei, Panasonic, Vanlead та інші. Важливо, що міжнародні компанії зацікавлені у співробітництві з КПІ ім. Ігоря Сікорського не тільки в межах власних програм «корпоративної соціальної відповідальності», а й у частині підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на базі університету.

Виконання проектів з вищеназваними партнерами реалізується за сформованими відділом типами спільних освітніх проектів, що зібрані під умовною назвою «Портфель спільних освітніх проектів (для реалізації із зарубіжним партнером)». Портфель дозволяє здійснювати співпрацю з іноземними партнерами у сфері освіти за усіма рівнями навчання від підготовчого відділення та підвищення кваліфікації до бакалаврських, магістерських програм, PhD та докторів наук.   

Важливою складовою поточного функціонування відділу найближчим часом може стати частковий чи повний адміністративний супровід роботи спільних міжнародних центрів, що формуються на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського: Українсько-китайського Центру, Білорусько-українського центру науки та технологій та Українсько-корейського центру.  

Практичну складову своєї діяльності відділ намагається доповнити елементами науково-дослідної роботи з вивчення міжнародних практик зовнішньоекономічної діяльності провідних університетів, а також обгрунтування власної моделі реалізації зовнішньоекономічної діяльності. Так, відділом у співпраці з ФММ проводиться робота з організації участі у міжнародних грантових проектах. Міжнародному досвіду та вітчизняним проблемам у сфері реалізації зовнішньоекономічної діяльності університетів присвятили засідання круглого столу в межах Українсько-Польських Днів науки 6-7 квітня 2017 року – «Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність як фактор інтернаціоналізації сучасного європейського технічного університету лідерського типу».

Таким чином, поглиблення розвитку зовнішньоекономічної діяльності університету – це, по-перше, адекватний сучасним тенденціям у галузі освіти курс модернізації ВНЗ, по-друге, гарантований значний внесок у вітчизняну економіку, у формування позитивного іміджу України на світовій арені. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності залежить від забезпечення чітко налагодженої системи взаємодії всередині структури університету, де ключова роль відводиться відділу зовнішньоекономічної діяльності як координуючому органу, що має володіти високим рівнем адаптації до впливів та змін зовнішньої середи. Однак амбіційність планів та задумів можна втілити у реальність лише за активної підтримки та участі «змістовної складової» – інститутів, факультетів та наукових підрозділів.

То ж, шановні колеги, запрошуємо до цікавої спільної роботи!