Історія успіху Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) має багаторічний досвід міжнародного співробітництва як у складі консорціумів в рамках міжнародних проектів, так і в рамках двохсторонніх угод, зокрема:

скачанные файлы (1)Проект «CENEAST» «Модернізація навчальних програм у сфері містобудування в країнах східноєвропейського добросусідства», що реалізується у рамках Програми Tempus  є Міжрегiональним спільним проектом, пріоритети якого спрямовані на модернізацію навчальних програм.

530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR. Тривалість проекту: 15.10.2012 – 14.10.2015.

Базовою організацією для впровадження проекту є Інститут енергозбереження та енергоменеджменту  Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут».

Керівник проекту CENEAST: Прокопенко В.В., доцент кафедри ЕП. До проекту залучені 12 університетів, які тісно співпрацюють як в масштабі європейському, так і в масштабі країни через дві асоціації.

Відповідно до певних завдань проект спрямований на:

 • оновлення навчальних програм бакалаврів, спеціалістів, магістрів та програм з аспірантури новими модулями (напрямами) з організації енергетично та екологічно стійкого, доступного та здорового навколишнього середовища і забудови в ВНЗ Білорусі, Росії та України;
 • поширення результатів практики і даних з освіти, які напрацьовані в процесі роботи у м. Болонья, через єдину освітню мережу (типу інтернет);
 • розробка віртуальної мережевої міжвузівської освітньої системи;
 • навчання персоналу університетів та, як мінімум, 240 студентів.

Заплановано заходи для забезпечення більш широких і конкретних цілей проекту: управління (все, що стосується менеджменту); модернізація програм бакалаврату, магістратури та програми з отримання наукового ступеня; розробка та експлуатація віртуальних мережевих міжвузівських освітніх центрів; моніторинг та звітність за результатами; поширення результатів, завершення програм.

В рамках проекту CENEAST створена нова загальноуніверситетська лабораторія модернізації навчальних модулів ІЕЕ (розпорядження по ІЕЕ №56 від 30 квітня 2014 р.). Лабораторія призначена для вдосконалення навчальних модулів за напрямами: енергозбереження, екологія та охорона навколишнього середовища. Технічне оснащення лабораторії буде здійснено за рахунок коштів ЕС в рамках міжнародного проекту CENEAST.

Проект “Україно-норвезьке співробітництво з вищої освіти для сталого розвитку енергетики” – це співпраця між Telemark University College of Norway та IЕЕ НТУУ «КПI». Проект є частиною євразійської програми, яка організована Норвезьким центром з міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти (SIU).

Метою проекту є розробка загальних та міжнародних платформ для розвитку освіти в інтересах сталого розвитку енергетики. Цьому сприяє розвиток взаємодії між студентами та викладачами Норвегії та України. Iншими цілями проекту є: розвиток міждисциплінарних курсів, які викладаються англійською мовою на основі цього проекту, обмін студентами, розвиток нових методів навчання, підвищення взаємодії з державними органами, промисловістю, неурядовими організаціями, а також покращення регіональних та міжнародних зв’язків між Україною та Норвегією.

Міжнародний проект «Менеджер з енергозберігаючої санації будівель» проводиться в рамках Німецько-українського державно-приватного партнерства. Енергозберігаюча санація призводить до забезпечення цілісності будівель, значного скорочення енерговикористання, понад 50%, підвищення ринкової вартості житла, комфорту та безпеки проживання.

Мета проекту: передача німецького ноу-хау з санації будівель та управління житловою власністю; навчання спеціалістів менеджменту з енергозберігаючої санації будівель; створення в Україні мережі спеціалістів з енергозберігаючої санації будівель на базі інтернет-платформи.

Практичне застосування отриманих знань під час санації об’ктів – один з найважливіших аспектів курсу. В процесі навчання обговорюються конкретні пілотні проекти з санації будівель. Партнери проекту консультують ініціаторів пілотних проектів стосовно технічних, фінансових, юридичних та соціальних питань, пов’язаних з проведенням комплексної енергозберігаючої санації.

Проведення інформаційних заходів та консультацій з питань енергозберігаючої санації заплановано в рамках проекту для власників квартир, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових керуючих підприємств та службовців державних адміністрацій.

Створення інтернет-платформи задумане для підтримки мережі спеціалістів, які пройшли кваліфікацію менеджерів з енергозберігаючої санації під час роботи проекту та після його закінчення.

 

скачанные файлы (2)ІЕЕ брав активну участь у підготовчій фазі проекту GEF/UNIDO «Впровадження систем енергетичного менеджменту в промисловість України» (стандарт ISO 50001). Організовувалися зустрічі з представниками керівництва Університету та представниками Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Національного офісу ЮНІДО та Мінекоресурсів.

В найближчому часі планується відвідання НТУУ «КПІ» Делегацією ЮНІДО України для засідання Наглядового комітету проекту і проведення зустрічей з Групою управління проектом, які були сформовані у ході минулорічної діяльності.

 Фахівці ІЕЕ прийняли участь в якості експертів в проекті GEF/UNIDO «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України»:

Проф. Денисюк С.П. – розробка тренінгового модулю «ISO 50001: цілі стандарту та перспективи його впровадження в Україні».

Доц. Прокопенко В.В. – розробка тренінгового модулю «Енергетичний аудит».

 

i_000Міжнародний проект «Менеджер з енергозберігаючої санації будівель» проводився в рамках німецько-українського державно-приватного партнерства. Енергозберігаюча санація призводить до забезпечення цілісності будівель, значного скорочення енерговикористання, понад 50%, підвищення ринкової вартості житла, комфорту та безпеки проживання.

Мета проекту: передача німецького ноу-хау з санації будівель та управління житловою власністю. Навчання спеціалістів менеджменту з енергозберігаючої санації будівель. Створення в Україні мережі спеціалістів з енергозберігаючої санації будівель на базі інтернет-платформи.

Практичне застосування отриманих знань під час санації об’ктів – один з найважливіших аспектів курсу. В процесі навчання обговорюються конкретні пілотні проекти з санації будівель. Партнери проекту консультують ініціаторів пілотних проектів стосовно технічних, фінансових, юридичних та соціальних питань, пов’язаних з проведенням комплексної енергозберігаючої санації.

Проведення інформаційних заходів та консультацій з питань енергозберігаючої санації заплановано в рамках проекту для власників квартир, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових керуючих підприємств та службовців державних адміністрацій.

Створення інтернет-платформи задумане для підтримки мережі спеціалістів, які пройшли кваліфікацію менеджерів з енергозберігаючої санації під час роботи проекту та після його закінчення.

В результаті роботи за проектом підготовлений конспект навчально-методичних матеріалів (готується до друку), проведено 6 семінарів за програмою «Енергетичний менеджмент у муніципалітетах» у містах Київ, Харків, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Севастополь.

 

скачанные файлы (3)Проект PROMITHEAS-4 «Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios» («Трансфер знань та необхідних досліджень для підготовки політичних пропозицій з пом’якшення дій та адаптації до змін клімату») реалізується за підтримки Європейської Комісії за напрямком Оточуюче середовище (та зміна клімату включно) тема [ENV.2010.1.1.6-2 ENV.20101.1.6.2ENV] 7 Рамкової Програми.

Метою проекту є розробка та оцінка портфелів політики пом’якшення впливу / адаптації до змін клімату для 12 країн, що розвиваються, однією з яких є Україна. Країну в проекті представляє Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Стратегія проекту: Визначити комбінований набір дій (політичних) в загальній стратегії (сценаріях) для зниження викидів парникових газів, а також протистояння їх негативним наслідкам та впливу на розвиток економіки.

В результаті роботи за проектом:

 • розроблено науковий звіт «Development and assessment of Mitigation / Adaptation Climate Change policy portfolios for Ukraine» («Розробка та аналіз політичних пропозицій з пом’якшення дій та адаптації до змін клімату для України» англ.мовою, 142 стр.), який є частиною відповідної доповіді, підготовленої для FP7 проекту;
 • налагоджено та встановлено зв’язки з 15-ма академічними, науково-дослідними та університетськими установами з 12 країн Чорноморського регіону та Каспію для проведення сумісних науково-дослідних робіт з питань розвитку політики в сфері енергетики та зміни клімату. Проведено 3 засідання Наглядової ради проекту, зроблено 3 доповіді.
 • організація та проведення Міжнародної конференції (10.06.2013) в НТУУ «КПІ» «Проблеми змін клімату Чорноморського регіону. Пропозицій з пом’якшення дій та адаптації до змін клімату для України». Загальне керування та ведення конференції, 3 доповіді.
 • організація та проведення 6ої Міжнародної наукової конференції «Енергетика та зміни клімату» (09-11.10.2013) у м. Афіни (Греція) – зроблена доповідь, керування роботою секції конференції.
 • видання інформаційно-аналітичного звіту – публікації „Energy View of BSEC Countries – 2012”
 • участь у роботі редакційної колегії Міжнародного наукового журналу „Евро-Азиатский журнал устойчивой энергетической политики” (двомовний – англійська та російська).

Співробітництво з проектом ЄС «ІНОГЕЙТ».

проведено зустрічі з представниками Міжнародного енергетичного агентства (IEA) (21-22.07.2013) в НТУУ «КПІ» з підготовки звіту України з питань політики в сфері енергетики та сталого розвитку станом на 2013 рік (готується до друку).

 

Співробітництво з Університетом Цитау-Герліц (Німеччина).

Організація та проведення 23-ої Міжнародної конференції «Енергетика країн центральної та східної Європи» за тематикою «Енергетичні ринки: виклики та можливості» (19-20.09.2013) у м. Цитау (Німеччина) – зроблено доповідь, керування роботою секції конференції.

 

Співробітництво з Інститутом енергетики АН Молдови

Сумісна організація та проведення навчального семінару „Основні засади та положення Міжнародного протоколу з вимірювання та верифікації проектів з енергоефективності” (10-15.11.2013) у м. Кишинів; отримано сертифікат Міжнародної асоціації інженерів енергетиків (АЕЕ).

 Інші міжнародні проекти за участю ІЕЕ:

 • Power Engineering. EU-Project (7th FP) PROMITHEAS-3 (2010-12)
 • EU-BSEC Energy and Climate Policy Network. EU-Project (SSA) PROMITHEAS-2 (2006-08)
 • INCO- COPERNICUS Program. Project “DEMOSOLAR EAST-WEST
 • Energy Efficiency at Primary and Secondary Schools. BISTRO Project BIS/97/005
 • Modernisation of Heating. Grant of the Danish Government
 • TACIS Project EUK9701: Strengthening Energy Management Training Actions throughout Ukraine (NIFES Consulting Group, UK, March Consulting Group, UK, Tebodin Consultants & Engineers, Holland).
 • DSM – 95, 97. International Conferences on Demand Side Management. BISTRO
 • Energy Efficiency in Industry (Berns & Roe Inc., USA, USAID) – 1998
 • Establishment of a Training Centre for Energy management. TACIS Project EUK9406 (with COWI Consulting Engineers and Planners, Denmark and March Consulting Group, UK) – 1995-1997
 • Energy Metering in Energy Market Environment (KEMA ECC, Holland) – 1996
 • Demand Side Management (Hagler Baily Inc., USA, USAID) – 1995-1996

 Дякую за матеріали, команда ІЕЕ!!!