контекст

   

Контекст інтернаціоналізації

Необхідність інтернаціоналізації університету сьогодні визначається:

– Глобалізацією світової економіки і світового ринку праці;

– Посиленням ролі університетів у побудові економіки знань;

– Активізацією міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки;

– Формуванням міжнародного конкурентного середовища для університетів, які прагнуть зміцнити власні позиції на міжнародному ринку освітніх послуг.

Університет у такому контексті – це підприємство, яке реалізує освітню послугу споживачеві – здобувачам вищої освіти, індустрії, вузу-партнеру, державі. Ключовим перспективним аспектом діяльності вузу стає його зовнішньоекономічна активність з акцентом на експорт освітніх послуг, який може приймати різні форми.