Травень 2019

ОГЛЯД
ринку освітніх послуг країн СНД
Травень 2019 р.

  1. Пріоритети співробітництва Білорусі та Італії

Встановлення і розвиток прямих контактів між установами освіти та науковими організаціями двох країн є одним із пріоритетних напрямків спільної роботи в сфері освіти.

Співпраця з Італією в галузі освіти здійснюється в рамках 58 прямих міжуніверситетських договорів. Білоруські установи вищої освіти зацікавлені в залученні італійських громадян для навчання, проходження мовних, наукових, науково-технічних стажувань з актуальних напрямів науки та інноваційної діяльності, а також для участі в міжнародних освітніх та наукових заходах, що проводяться в Білорусі.

Міністр освіти зазначив: «Ми розраховуємо також на підтримку більш тісних контактів на рівні закладів освіти двох країн з метою виконання спільних проектів в рамках програми Erasmus +, Horizont 2020 року, MOST; залучення фахівців провідних італійських університетів до читання лекцій, проведення навчальних семінарів, літніх шкіл (за напрямками) в білоруських закладах вищої освіти».

Джерело інформації:
https://edu.gov.by/news/prioritety-sotrudnichestva/

 

  1. Інтерв’ю міністра освіти китайському телебаченню

В рамках візиту до Китайської Народної Республіки, міністр освіти Джейхун Байрамов дав інтерв’ю місцевому телебаченню цієї країни CETV1.

Говорячи про важливість Міжнародного форуму співробітництва «Один трубопровід, одна дорога», міністр особливо наголосив на важливості розвитку співпраці між Азербайджаном і Китаєм у сфері освіти.

Джейхун Байрамов висловив упевненість, що найближчим часом освітні зв’язки між двома країнами будуть розширюватися.

Джерело інформації:
https://edu.gov.az/ru/page/9/16508

 

  1. В Мінську пройшла конференція «Розкриття інноваційного потенціалу університетів: університетсько-промислових кластерів»

Конференція організована Всесвітнім банком за підтримки Міністерства освіти Республіки Білорусь в рамках підготовки спільного проекту «Модернізація вищого освіти Республіки Білорусь». В останні роки у Білорусі існує кілька стратегій і реформ для виконання цього важливого курсу. У цьому відношенні університетсько-промислові кластери грають ключову роль.

Ціллю конференції є вивчення можливостей співробітництва університетів і промислових підприємств шляхом демонстрації огляду європейських держав і Республіки Білорусь на державному рівні, а також опитування університетів і промислових підприємств у створенні інноваційних екосистем і розробці механізмів, навчальних потреб галузей, що стимулюють розвиток людського капіталу і засобів інноваційної діяльності.

Виступаючи перед учасниками конференції, перший заступник міністра освіти України зазначила, що відповідно до Концепції розвитку системи освіти до 2020 року і на перспективу до 2030 року при формуванні інноваційної економіки необхідно забезпечити підготовку спеціалістів, здатних створити інновації. Вона також акцентувала, що університетам необхідно провести ініціативу і в рамках національних і регіональних інноваційних систем, формуючи у студентів компетенції, затребуваними в умовах швидкої зміни ринку праці і необхідних для навчання на протязі всього життя.

Джерело інформації:
https://edu.gov.by/news/v-minske-prokhodit-konferentsiya-raskrytie-innovatsionnogo-potentsiala-universitetov-universitetskop/

 

  1. Зустріч у форматі діалогу

Міністр освіти Республіки Білорусь відвідав з робочим візитом «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна».

В ході зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами він окреслив головні напрямки в розвитку системи освіти. В даний час робляться важливі кроки для вбудовування її в економіку країни.

Глава відомства акцентував, що в сучасних умовах вища освіта повинна поєднувати академічну фундаментальність і практико-орієнтований підхід. У зв’язку з цим особливого значення набувають завдання актуалізації освітніх програм і якісної підготовки фахівців.

У діалозі зі студентською аудиторією, що проходив в форматі «питання-відповідь», І.В. Карпенко приділив особливу увагу питанням ціннісної орієнтації молоді, її наукової та творчої самореалізації, готовності до наполегливої ​​праці та активної участі в житті країни.

Джерело інформації:
https://edu.gov.by/news/vstrecha-v-formate-dialoga/

 

  1. Зустріч Міністра з Послом Туркменістану

 В Міністерстві освіти відбулася зустріч Міністра освіти Республіки Білорусь. з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Республіці Білорусь.

В ході зустрічі порушувалися актуальні питання двостороннього співробітництва в сфері освіти і навчання туркменських студентів в білоруських вузах.

Нагадаємо, що договірно-правову базу співробітництва в сфері освіти з Туркменістаном складають в тому числі Угоду між Урядом України та Урядом Туркменістану про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові ступені і вчені звання від 25 січня 2010 року, Угода між Урядом Республіки Білорусь і Урядом Туркменістану про співробітництво в сфері освіти від 27 квітня 2012 р Угода між Міністерством освіти Республіки Білорусь і Міністерством освіти Туркменістану про співробітництво в галузі освіти від 17 червня 2009 року, а також 20 прямих міжуніверситетських договорів про співпрацю в сфері освіти.

Міністерство освіти зацікавлене в продовженні конструктивного діалогу з туркменською стороною з усього спектру питань, що стосуються двосторонньої взаємодії в сфері освіти.

Джерело інформації:
https://edu.gov.by/news/vstrecha-ministra-s-poslom-turkmenistana/

 

  1. Конструктивний характер взаємодії

У Міністерстві освіти відбулася зустріч Міністра освіти з делегацією китайського університету Цінхуа на чолі з віце-президентом університету Ян Бінем.

Міністр освіти нагадав, що Республіка Білорусь дуже активно співпрацює з Китайською Народною Республікою в різних областях, в тому числі освітньої. Це тісний контакт ведеться в рамках глобального стратегічного партнерства, яке визначили керівники обох країн. Проведення року освіти Республіки Білорусь в Китаї надає цій співпраці нові грані.

Міністр освіти підкреслив, що партнерство між Білоруссю і Китаєм має міцний фундамент. В основі його закладено відповідна нормативна правова база, що дозволяє ефективно розвивати ділові відносини.

Між університетами двох країн укладено понад 350 прямих договорів про співпрацю. Це забезпечує академічну мобільність, обмін педагогами і студентами, розвиток науково-дослідницької роботи. Викладацький склад університетів-партнерів бере участь у низці заходів наукового та академічного характеру. Підписана нещодавно міжурядова угода про взаємне визнання документів про освіту, документів про навчання і документів про наукові ступені відкриває нові перспективи партнерства в сфері освіти між країнами.

 

  1. Білорусь – Китай: створили хороший заділ для ефективної роботи в сфері освіти

В Бресті відбулося п’яте засідання Комісії зі співробітництва в галузі освіти Білорусько-Китайського міжурядового комітету зі співробітництва за участю представників Міністерства освіти Республіки Білорусь на чолі з Міністром І.В. Карпенко та делегації Міністерства освіти Китайської Народної Республіки, яку очолює Заступником Міністра освіти КНР Тянь Сюецзюнем.

Звертаючись до членів китайської делегації, Міністр освіти Республіки Білорусь І.В. Карпенко сказав: «Сфера освіти є тим фундаментом, який забезпечує розвиток контактів і підвищує рівень довіри між нашими народами, забезпечує інтелектуальне, культурне і мовне зближення між нашими країнами. Без співпраці в сфері освіти складно уявити розвиток повноцінної взаємодії в економіці і політиці.

Взаємодія між Республікою Білорусь і Китайською Народною Республікою в сфері освіти здійснюється відповідно до двох міжурядових і трьох міжвідомчих угод. Білоруськими закладами вищої освіти укладено понад 350 прямих договорів про співпрацю з університетами КНР. В рамках даних угод реалізується ряд двосторонніх наукових та освітніх проектів, передбачені академічні обміни, створені спільні освітні структури. Розвитку білорусько-китайських академічних обмінів сприяє як реалізація Міжурядової угоди в сфері освіти, що забезпечує еквівалентний обмін у кількості 40 осіб (включаючи студентів, магістрантів, аспірантів, наукових і педагогічних працівників), так і реалізація численних програм вивчення китайської мови.

Студентський академічний обмін доповнювала практика мобільності викладацького складу закладів вищої освіти, спрямована, перш за все, на обмін академічним досвідом, участь викладачів в освітньому процесі, стажування, науково-дослідницьку роботу. Крім того, викладачі університетів-партнерів на взаємній основі беруть участь в конференціях, симпозіумах, круглих столах, семінарах та інших заходах наукового та академічного характеру.

Сторонами пророблена робота з підготовки до підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту і документів про наукові ступені. 23 травня цю Угоду було підписано.

За підсумками засідання прийнято рішення продовжити виконання досягнутих домовленостей щодо розвитку співпраці в сфері освіти з урахуванням зацікавленості сторін, визначити в якості університетів, які виконують організаційну та координаційну функції з реалізації Меморандуму про співпрацю між Міністерствами освіти Білорусі і Китаю в сфері спільної підготовки кадрів, з білоруської сторони – Білоруський національний технічний університет, з китайської сторони – Північно-Східний університет.

Підготовлений проект Плану роботи Комісії зі співробітництва в галузі освіти Білорусько-Китайського міжурядового комітету зі співробітництва на 2019-2020 роки прийнято сторонами за основу. Шосте засідання Комісії відбудеться у 2020 році в Китайській Народній Республіці.

Джерело інформації:
https://edu.gov.by/news/belarus–kitay–sozdan-khoroshiy-zadel-dlya-effektivnoy-raboty-v-sfere-obrazovaniya/

 

  1. Програму англійської від носіїв мови реалізують в Караганді

Карагандинський медичний університет уклав меморандум про співпрацю з науково-освітнім фондом імені академіка Шахмардана Есенова (Shakhmardan Yessenov Foundation). У вересні в вузі стартує дворічна програма англійської від носіїв мови.

Фонд провів конкурс на участь у цій програмі. Експерти розглянули 16 заявок від регіональних вузів. Чотири з них вийшли в фінал, і в підсумку переможцем став Карагандинський медичний університет.

У вересні будуть набрані учасники програми, а в жовтні носії мови почнуть навчання. За два роки по грантам планується навчити 160 осіб: студентів, викладачів, магістрантів і докторантів університету.

Джерело інформації:
https://forbes.kz/news/2019/05/30/newsid_200385

 

  1. Зниження відтоку випускників відзначають в Північному Казахстані

У Північно-Казахстанської області відзначають зниження кількості випускників, які виїжджають вчитися за межі країни.

Керівник управління освіти Гульмира Карімова на засіданні акімату зазначила, що, за прогнозними даними, число випускників, які мають намір вступати до ВНЗ інших держав скоротилося на 2,5%. Цифра поки невелика, але тенденція позитивна. У минулому році виїхали з країни на навчання 15,4% північно казахстанських випускників. У цьому році – планують 12,9%. «В рамках доручення акима області щодо зниження відтоку випускників до вищих навчальних закладів інших країн організували зустрічі випускників нашої області з представниками 14 вищих навчальних закладів Казахстану. Наш вуз проводив виїзні профорієнтаційні заходи, Форум випускників », – зазначила Г.Карімова. Глава регіону Кумар аксакалів вважає, що роботу потрібно продовжувати. Хороший результат дало збільшення в минулому році грантів до 1 тисячі в місцевому вузі. В результаті кількість бажаючих навчатися в СКГУ ім.М.Козибаева зросла в 3 рази. Вперше з місцевого бюджету було виділено 75 освітніх грантів. «У минулому році вдалося знизити відтік з 20% до 15% за рахунок збільшення грантів. У цьому році кількість грантів збережеться, щоб діти навчалися в нашому вузі », – сказав акім області.

Джерело інформації:
https://www.inform.kz/ru/snizhenie-ottoka-vypusknikov-otmechayut-v-severnom-kazahstane_a3531205

 

  1. Названо переможців Національного рейтингу кращих вузів Казахстану

Урочиста церемонія вручення сертифікатів за підсумками Національного рейтингу кращих вузів Казахстану 2019 року відбулася в Нур-Султана.

 «Наш рейтинг вузів дає можливість їм покращувати свою діяльність. Ми не тільки публікуємо результати в національних газетах, але і надаємо дані кожному вузу, на якому вони місці знаходяться за кожним критерієм. Таким чином, вони вносять зміни в свої стратегічні плани», – сказала президент Незалежної агентства щодо забезпечення якості в освіті Шолпан Каланова.

За її словами, однією з тенденцій є підвищення соціальної відповідальності університетів в рейтингу. Так, в агентстві на наступний рік планується вносити зміни в методологію. «Ми введемо кілька індикаторів, які будуть показувати і соціальну активність університетів, включаючи соціальні мережі, веб-сторінки, вікіпедію.

В ході заходу були вручені сертифікати вузам, що ввійшли в інституційний рейтинг за різними напрямками. Кращими багатопрофільними вузами стали Казахський національний університет ім. аль-Фарабі, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, Карагандинський державний університет ім. академіка О.О. Букетова, Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова.

Джерело інформації:
https://www.inform.kz/ru/nazvany-pobediteli-nacional-nogo-reytinga-luchshih-vuzov-kazahstana_a3531011