Вчені повинні бути мотивовані на розвиток інновацій

Європейська комісія та університети стверджують, що вони хочуть, щоб інновації були в центрі їхніх стратегій. Але при цьому вони повинні стимулювати науковців, ставлячи інновації в центр визнання та винагороди за кар’єрний розвиток.

Це твердження підтверджується результатами опитування, яке провела Європейська асоціація університетів (European University Association – EUA): Innovation Ecosystems for a Sustainable Europe: How to enhance the contribution of universities” – «Інноваційні екосистеми для сталої Європи: як підвищити внесок університетів» .

Учасники опитування вважають, що вчених необхідно мотивувати, поставивши інновації нарівні з дослідженнями та викладанням.

Було виявлено, що 74% опитаних установ мають стратегію або місію, яка відображає їх інноваційний план, а 86% з них мають офіс з трансферу технологій, що свідчить про підвищену увагу до процесів передачі знань та комерціалізації.

Але крім комерціалізації ідей та результатів досліджень лише третина університетів, які відповіли на анкету, включили інновації в оцінку кар’єри своїх наукових співробітників, сказав Стефан Бергманс, директор EUA з досліджень та інновацій.

Серед ключових рекомендацій для університетів у звіті за результатами дослідження EUA варто відмітити необхідність:

  • Посилити стратегічну увагу до інновацій у всіх підрозділах, факультетах та службах із спільним баченням, а також ефективною координацією.
  • Забезпечити стимули, винагороди та механізми підтримки інноваційної діяльності наукового персоналу в розвитку кар’єри та оцінки та включати економічний, соціальний, культурний, етичний та екологічний вплив.
  • Взаємодіяти з іншими зацікавленими сторонами європейської інноваційної екосистеми та глобальної мережі, зокрема, зміцнюючи зв’язки з компаніями та організаціями громадянського суспільства в рамках довгострокового партнерства для реагування на соціальні виклики.
  • Забезпечити включення навчання з підприємництва в усі навчальні програми для розвитку інноваційного мислення.

Марія Габріель, комісар Європейського Союзу з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, виступаючи на змішаному заході, який відбувся в Брюсселі та онлайн 10 листопада 2021 року і збігся у часі з оприлюдненням опитування EUA, сказала, що університети є важливою частиною інноваційної екосистеми, але природа інновацій змінюється.

Вона, зокрема, зазначила: «Наше бачення полягає в тому, щоб ЗВО в європейській стратегії були взаємопов’язаними, інноваційними, відкритими, інклюзивними та цифровими. Усе це сприятиме стійкому конкурентному розвитку».

Габріель відзначила розвиток європейських університетських альянсів як «відмінний випробувальний полігон» для європейського співробітництва з сильним акцентом на інноваціях, але додала, що на сьогодні існує лише 41 альянс, що представляють 283 університети, при тому що «в Європі  налічується 5000 університетів».

Вона закликала університети у своїй діяльності повною мірою скористатися наявними інструментами, такими як Європейський інститут інновацій і технологій та програма досліджень та інновацій Horizon»

Джерело інформації:
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211111130433749